MAAK KENNIS MET DE BESTUURSLEDEN VOOR HET JAAR 2024-2025:

Afbeelding
Aline, vrouw met roodkleurig haar en een bril

ALINE WILLEN (BESTUURDER)

Aline is HR-manager met ruime bestuurlijke ervaring. Binnen Amnesty is ze meer dan 10 jaar actief, eerst in Brugge en Gent, later bij het Steunpunt Internationaal Beleid. Ze vertegenwoordigde Amnesty al meermaals op de Global Assembly; het hoogste beslissingsorgaan van de beweging. Ze gelooft in de maatschappelijke kracht van burgers en benadrukt het groeiende belang van Amnesty in Vlaanderen. Aline brengt haar kennis, bestuurlijke ervaring en betrokkenheid naar het Bestuursorgaan.

Afbeelding
Dana, jongvolwassen vrouw met blond haar

DANA VERBEEK (PENNINGMEESTER)

Dana is moeder van drie en studeerde Toegepaste Economie (Bedrijfskunde). Ze begon bij Deloitte in ‘09 en richtte zich op financiële audits van Belgische beleggingsfondsen. Later bij RSM InterAudit auditeerde ze kmo's en vzw's. Ze bouwde 10 jaar ervaring op in het beoordelen van financiële rapportages en interne processen en werkt nu als Finance Director in de verzekeringssector. Door zich in te zetten voor het bestuur van Amnesty Vlaanderen, hoopt ze ongelijkheid en onrecht aan te pakken.

Afbeelding
Febe Deherder bestuurslid

FEBE DEHERDER (bestuurder)

Febe is een gedreven 24-jarige OKAN-leerkracht met 6 jaar ervaring in de Chiroleiding op de teller. Door haar grote interesse in kruispuntdenken, bergen inlevingsvermogen en ervaring met jongeren van verschillende achtergronden, begrijpt én waardeert Febe diverse perspectieven. Febe zet zich in voor inclusie en diversiteit, zowel professioneel als persoonlijk, en streeft naar een rechtvaardige wereld. Febe is al lange tijd actief binnen onze organisatie en kijkt er als bestuurder vooral naar uit om de internationale jongerenstrategie verder vorm te geven en de stem van jongeren binnen het bestuur te vertegenwoordigen. Vol enthousiasme en sterke motivatie is Febe klaar om bij te dragen aan een inclusieve toekomst van Amnesty International Vlaanderen.

Afbeelding
Jonas, man met kort bruin haar en een wit overhemd

JONAS UYTTERHAEGEN (BESTUURDER)

Jonas werkt als financieel audit manager bij RSM Belgium. In het voorjaar van 2023 legde hij de eed af als bedrijfsrevisor. Van 2020 tot 2023 was hij lid van de Kascommissie van Amnesty International Vlaanderen.

Zijn sterk rechtvaardigheidsgevoel met betrekking tot mensenrechten motiveerde hem om lid te worden van Amnesty. Nu wenst hij nauwer betrokken te raken bij het financieel beleid van Amnesty en als lid van het bestuur bij te dragen aan de opbouw van een eerlijke toekomst voor iedereen.

Afbeelding
Jonas, jongvolwassen man met kort blond haar

JONAS VERHAEVEN (PLAATSVERVANGEND VOORZITTER)

Jonas leerde Amnesty International kennen tijdens zijn studies Internationale Politiek als lid van de Amnesty-studentenkern van Gent. Sinds 2021 maakt hij deel uit van het bestuur. Professioneel heeft Jonas meer dan 10 jaar ervaring in verschillende managementfuncties binnen de Retail sector. Met deze ervaringen hoopt hij de organisatie te versterken op gebied van strategie, processen en capaciteitsopbouw.

Afbeelding
Kathleen, voorzitster van het Amnesty-bestuur. Vrouw met lang haar en een bril.

KATHLEEN COEN (VOORZITtER)

Kathleen is advocate in Brugge, al jaren actief. Sinds 2018 bestuurder en voorzitster vanaf 2023. Ze benadrukt het belang van mensenrechten in een tijd van wereldwijde schendingen. Het bestuur evalueerde recentelijk de eigen werking en focust nu meer op de gedragen meerjarenstrategie. Kathleen kiest voor een bottom-up aanpak waar leden participeren en waardeert interactie met alle secties, ook de Franstalige Belgische sectie en internationaal.

Afbeelding
Lora, jonge vrouw met lang krullend haar

LORA HASENBROEKX (BESTUURDER)

Lora werkt als adjunct van de directeur bij Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens haar studie politieke wetenschappen werkte ze in Bolivia aan artistieke projecten met jongeren in België en Bolivia. Ze nam ook deel aan acties van Amnistía Internacional México. Terug in België werd ze lid van het Colombia-vrijwilligersteam en startte ze haar master Europese studies. Lora wil zich graag meer engageren in de Amnesty-beweging en een bestuurdersfunctie is ideaal om aan die rechtvaardige wereld te bouwen.

Afbeelding
Thomas, jongvolwassen man met lichtbruin haar en een bril

THOMAS VAN POECKE (BESTUURDER)

Thomas is doctoraatsonderzoeker bij het Instituut voor Internationaal Recht aan de KU Leuven. Sinds 2018 is hij lid van het Steunpunt Internationaal Beleid van Amnesty. Als student was hij coördinator van de Leuvense studentengroep. Thomas kan niet tegen onrecht en wil de stem van Amnesty voor slachtoffers van onrecht versterken, vooral op het gebied van humanitair recht, mensenrechten en internationaal strafrecht. Graag zet hij zijn kennis over deze onderwerpen in voor de strategie, beleidsnota's en standpunten van Amnesty.

Afbeelding
Ward, man met kort grijs haar en een bril

WARD VAN OS (SECRETARIS)

Ward uit Borgerhout studeerde Sociaal-Cultureel Werk. Op zijn 16e schreef hij zijn eerste brief voor Amnesty. Hij hielp bij de opzet van de eerste Schrijf-ze-VRIJdag en startte een jongerengroep in Wommelgem. Zijn engagement groeide, van beleidsvrijwilliger tot secretariaatsvrijwilliger naar betaalde rollen in onder meer jongerenwerk activisme en fondsenwerving. Ward werkt als kantoorverantwoordelijke voor Sensoa.

Word gratis lid

De leden van Amnesty International zijn belangrijk: voor de kracht van Amnesty's lobbywerk, voor ons moreel gezag in de pers en de buitenwereld, maar ook voor de interne democratie in onze organisatie. Als lid heb je immers inspraak in de algemene vergadering en bepaal je mee de koers van onze mensenrechtenorganisatie.