NA HET STAAKT-HET-VUREN TUSSEN ISRAËL & HAMAS: Een duurzame oplossing vereist internationale druk en gerechtigheid

NA HET STAAKT-HET-VUREN TUSSEN ISRAËL & HAMAS: Een duurzame oplossing vereist internationale druk en gerechtigheid

Blog

OPLAAIEND GEWELD

Op 10 mei escaleerde het geweld tussen Israël en de bezette Palestijnse gebieden opnieuw. Vele burgers werden het slachtoffer van oorlogsgeweld en vernietiging.

Aanleiding vormde de dreigende uitzetting van een tiental Palestijnse families in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem om plaats te maken voor Joodse kolonisten. Ook viel de Israëlische politie de voor moslims belangrijke heilige Al-Aqsamoskee binnen. Duizenden Palestijnen gingen de straat op om te protesteren. De Israëlische regering drukte die vreedzame protesten hardhandig de kop in.

Hierop besloot Hamas raketten op Israël af te vuren. Israël reageerde met nachtenlange luchtaanvallen op de Gazastrook, waaronder op woonhuizen. Tientallen Palestijnse gezinnen werden dakloos. Elf dagen lang vonden er beschietingen en bombardementen plaats. Het geweld kostte minstens 232 Palestijnen het leven en aan de Israëlische kant vielen er 12 doden. Honderden Palestijnen en tientallen Israëliërs raakten bovendien gewond. De Gazastrook ligt in puin: honderden gebouwen werden verwoest.

De Verenigde Staten – Israëls belangrijkste bondgenoot – waren zeer terughoudend in het uitoefenen van druk op de Israëlische regering. Dit leidde eveneens tot een impasse in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die er niet in slaagde om tot een bindende verklaring te komen. Onder druk van de internationale gemeenschap en de bemiddeling van Egypte kwamen Israël en Hamas uiteindelijk tot een staakt-het-vuren.

AMNESTY’S OPROEP

Dat de zware wapens even zwijgen, mag niet willen zeggen dat we terugkeren naar een onaanvaardbare status quo. Het is cruciaal om de onderliggende oorzaken van het geweld en onrecht aan te pakken. Geïnstitutionaliseerde discriminatie van Palestijnen, zowel in Israël als in de bezette Palestijnse gebieden, de illegale blokkade van de Gazastrook en de illegale nederzettingen in de Palestijnse gebieden moeten stoppen.

De internationale gemeenschap moet Israël onder druk zetten om onmiddellijk een einde te maken aan de gedwongen verhuizingen van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem. Israël moet daarnaast het recht van de Palestijnen om te protesteren respecteren en stoppen buitensporig geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Het raketvuur van Palestijnse gewapende groepen op burgerdoelen in Israël hebben ook burgers gedood en verwond. Ze zijn inherent onnauwkeurig en het gebruik ervan is in strijd met het internationaal recht. De internationale gemeenschap moet in actie komen. Uiteindelijk betalen burgers immers de hoogste prijs voor de vijandelijkheden.

Het is onwaarschijnlijk dat de grondoorzaken van het geweld zullen worden aangepakt zonder druk van buitenaf. Daarom ook dat Amnesty door middel van een schrijfactie en petities druk blijft zetten op de Amerikaanse Secretary of State Blinken.

Bovendien moet de straffeloosheid eindelijk worden aangepakt: die wakkert het patroon van onwettige aanvallen en het doden van burgers alleen maar aan. Dat heeft Amnesty herhaaldelijk gedocumenteerd in eerdere Israëlische militaire offensieven op Gaza.

Slachtoffers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid verdienen gerechtigheid. Daarom moet de Mensenrechtenraad zorgen dat er onafhankelijk en volledig onderzoek komt – parallel aan het werk van het Internationale Strafhof – zodat  de schendingen van het oorlogsrecht en mensenrechten niet onbestraft blijven.

Auteur: 
Iris de Leede
hier niet op duwen