Europese onbeslistheid laat vluchtelingen in de kou staan

Europese onbeslistheid laat vluchtelingen in de kou staan

Rapport

Vandaag, 22 september 2016, is het precies een jaar geleden dat de Europese lidstaten zich engageerden voor een systeem van ‘dringende spreiding’ voor asielzoekers in Griekenland.

Op twee jaar tijd zouden 66.400 asielzoekers volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid worden overgenomen door andere landen. 

Loze beloftes

Eén jaar later is het resultaat bedroevend, tonen cijfers die Amnesty International vandaag publiceerde. Van de 66.400 beloofde plaatsen werden er amper 4.000 ingevuld. Dit komt neer op 6% van het beloofde aantal. Ook België nam tot dusver slechts 153 asielzoekers uit Griekenland over, een fractie van de beloofde 2415 plaatsen. Een schril contrast dus tussen de gedane beloftes en daadwerkelijke actie. ‘Aan dit tempo zal het 16 jaren duren eer de verbintenissen die een jaar geleden gemaakt werden, ingelost raken. Het is beschamend dat Europa er niet in slaagt deze humanitaire crisis op te lossen door verantwoordelijkheid te delen voor een relatief klein aantal vluchtelingen’, verklaart Monica Costa, campagneverantwoordelijke voor migratie bij Amnesty International. 

Vluchtelingen in de kou

Door het gebrek aan daadkracht van de Europese leiders blijven tienduizenden vluchtelingen in de kou staan, meestal in erbarmelijke omstandigheden. Er is een tekort aan medische zorg, sanitaire voorzieningen en proper drinkwater voor vluchtelingen in Griekenland. Bovendien is er nauwelijks aandacht voor kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, niet-begeleide minderjarigen, mensen met een beperking of chronisch zieken. 

Nood aan politieke wil

Amnesty International dringt erop aan dat Europese leiders hun verantwoordelijkheid opnemen en ervoor zorgen dat de duizenden gestrande vluchtelingen de bescherming krijgen waar ze recht op hebben. De mechanismen zijn voorhanden: via spreiding, familiehereniging of het verschaffen van humanitaire visa kunnen lidstaten asielzoekers vanuit Griekenland overnemen. Enkel politieke wil ontbreekt. Een oplossing is slechts mogelijk indien Europese lidstaten hiervoor gedeelde verantwoordelijkheid aanvaarden én ook effectief opnemen. 

Meer informatie over de situatie in Griekenland is beschikbaar in de briefing ‘Our Hope is broken: European paralysis leaves thousands of refugees stranded in Greece’. 

 

<< Neem deel aan de e-mailactie voor Griekenland om de onmenselijke omstandigheden voor vluchtelingen aan te pakken >>

hier niet op duwen