Steun ons werk!

Steun ons werk!

JOUW GIFT VERANDERT LEVENS!

Amnesty onderzoekt wereldwijd onrecht en maakt het zichtbaar. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes.

Zo worden overheden en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. 

Dankzij jouw financiële steun kan Amnesty International onafhankelijk en zelfstandig werken om gerechtigheid te eisen voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar.

hier niet op duwen