Israël/bezette Palestijnse gebieden: TripAdvisor moet reisadvies naar illegale nederzettingen te midden van flagrante schendingen van de mensenrechten schrappen

Israël/bezette Palestijnse gebieden: TripAdvisor moet reisadvies naar illegale nederzettingen te midden van flagrante schendingen van de mensenrechten schrappen

Persbericht

Terwijl Israël de bouw opdrijft van illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden, volkomen in strijd met het internationaal recht, doet Amnesty International een dringend beroep op TripAdvisor om de reizen naar de nederzettingen onmiddellijk te verwijderen en een duidelijke boodschap uit te sturen dat de organisatie niet langer zal bijdragen aan de schendingen van de mensenrechten.

Met de komende sterke toename van de uitbreiding van nederzettingen en de aanhoudende aanvallen op Palestijnen en hun eigendommen door sommige Israëlische kolonisten, is het belangrijker dan ooit dat bedrijven de nederzettingen niet verder legitimeren door er zaken te doen.

Amnesty International heeft op 25 juni een petitie ingediend bij de CEO van TripAdvisor, Stephen Kaufer, ondertekend door meer dan 300.000 mensen uit de hele wereld, waarin het bedrijf wordt opgeroepen zich terug te trekken uit de illegale nederzettingen. Het bedrijf heeft niet gereageerd op de verzoeken om commentaar van Amnesty International.


'"Israëlische nederzettingen schenden het internationaal recht en zijn oorlogsmisdaden. Bedrijven die in de nederzettingen actief zijn, dragen bij aan schendingen van de mensenrechten en steunen stilzwijgend het Israëlische beleid om Palestijnen uit hun huizen te dwingen en over hun elementaire rechten heen te walsen."

Saleh Higazi, adjunct-regiodirecteur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika


“Het is een schandaal dat TripAdvisor zijn beleid niet heeft bijgestuurd, zelfs nu Israël doorgaat met steeds agressievere landroof waardoor de Palestijnen nog meer zullen lijden. TripAdvisor moet voldoen aan zijn verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren en geen bijdrage te leveren aan oorlogsmisdaden."

In 2019 documenteerde Amnesty International hoe digitale reisorganisaties profiteren van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen en deze juist aanwakkeren door attracties op illegaal bezet land te promoten.

Sinds 1967 zijn tienduizenden Palestijnse eigendommen gesloopt en hele gemeenschappen gedwongen hun huizen te verlaten om plaats te maken voor illegale nederzettingen. Natuurlijke hulpbronnen zijn omgeleid naar florerende nederzettingen, terwijl de Palestijnse gemeenschappen worden geconfronteerd met systematische en geïnstitutionaliseerde schendingen van de mensenrechten.

Het internationaal recht is er duidelijk over dat het vestigen van nederzettingen in bezet gebied illegaal is en een oorlogsmisdaad vormt, en de internationale gemeenschap verzet zich al lang tegen deze schendingen.

Eerder dit jaar publiceerde de VN een database met meer dan 100 bedrijven met zakelijke links naar nederzettingen, waaronder TripAdvisor. Beursgenoteerde bedrijven die hun betrokkenheid bij de nederzettingen voortzetten, schenden willens en wetens hun internationale verplichting om "door hun activiteiten geen schendingen van de mensenrechten te veroorzaken of eraan bij te dragen en indien deze zich toch voordoen, hun activiteiten aan te passen."

Toeristenindustrie moedigt schendingen aan

Uit Amnesty's onderzoek blijkt dat de toeristenindustrie een belangrijke rol speelt bij het stimuleren van de uitbreiding van nederzettingen door bezoekers aan te trekken die hun economie stimuleren, en door het bestaan van de nederzettingen te legitimeren en te normaliseren. TripAdvisor is de meest bezochte online toerismewebsite van buitenlandse toeristen aan Israël, waar ten minste 70 verblijfplaatsen en activiteiten in Israëlische nederzettingen worden gepromoot.

Na de publicatie van het rapport van Amnesty in 2019 zei TripAdvisor:
'We begrijpen dat deze kwestie met culturele en politieke implicaties gevoelig ligt. De vermelding van een accommodatie of bedrijf op TripAdvisor betekent echter niet dat we dat etablissement onderschrijven."

Sindsdien heeft het bedrijf niets in zijn beleid gewijzigd en blijft hun website melding maken van opwindende toeristische bestemmingen die in feite misdaadscènes zijn. Het vermeldt bijvoorbeeld een wijngaard en een archeologische vindplaats in Susya in de zuidelijke Hebron-heuvels, een steeds groter wordende nederzetting die generaties Palestijnen uit hun huizen heeft verdreven en waar de mensenrechten van de ontheemde gemeenschap nog steeds worden geschonden. Het is een site die Palestijnen niet mogen betreden – zelfs niet de voormalige bewoners van het geruïneerde dorp waarop de site is gebouwd.


"De reactie van TripAdvisor gaat volledig voorbij aan de harde feiten van het internationaal recht, evenals aan het feit dat hun vermeldingen geld pompen in de economie van de nederzettingen."

Saleh Higazi, adjunct-regiodirecteur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika


“Terwijl de toeristen in de nederzetting Susya genieten van een glas wijn en een zwembad, wonen de Palestijnen aan de andere kant van de prikkeldraadomheining in geïmproviseerde schuilplaatsen die wachten op de sloop, en zij hebben moeite om schoon water te vinden. Het toerisme houdt deze schandalige situatie mee in stand.”

Amnesty-campagnevoerder gestraft

Kort na de publicatie van het Amnestyrapport vaardigde Israël als straf een reisverbod uit voor de campagnevoerder voor Israël en de bezette Palestijnse gebieden, Laith Abu-Zeyad. Laith, die op de Westelijke Jordaanoever woont, heeft geen rechtvaardiging gekregen voor het verbod, noch een eerlijke kans om het aan te vechten. Niet alleen kan hij niet naar het buitenland reizen, het werd hem ook verboden Jeruzalem binnen te gaan om zijn moeder te bezoeken voordat ze stierf, om geheime 'veiligheidsredenen'. Er is alle reden om aan te nemen dat het verbod een reactie is op Laiths mensenrechtenwerk en Amnesty's documentatie van die schendingen door Israël.

"Laiths zaak toont de meedogenloze realiteit van de Israëlische bezetting. TripAdvisor draagt bij aan een systeem dat miljoenen Palestijnen op de vlucht jaagt, opsluit en traumatiseert en degenen die zich daarover uitspreken, straft ', aldus Saleh Higazi.

Verslechterende situatie

Volgens Peace Now zijn de nederzettingen sinds het begin van dit jaar en het verschijnen van de zogenaamde 'deal van de eeuw' van de Amerikaanse president Donald Trump sterk uitgebreid. Tegelijk werd het geweld van de kolonisten tegen de Palestijnen in het hele bezette gebied voortgezet, ook in Oost-Jeruzalem, waarbij de Israëlische autoriteiten zelden tussenbeide kwamen. Volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken zijn er sinds de bekendmaking van de Trump-deal minstens 250 incidenten geweest met geweld, intimidatie en overtredingen door Israëlische kolonisten.

De Israëlische regering is van plan binnenkort de voorgestelde annexatie van grote delen van de Westelijke Jordaanoever in gang te zetten. Het plan werd uiteengezet in de zogenaamde 'vredesovereenkomst' van de regering Trump, die werd aangekondigd zonder overleg met de Palestijnen en die door de meeste internationale gemeenschappen werd verworpen. Het internationaal recht verbiedt de annexatie van bezet gebied onder alle omstandigheden.

"Tegen deze achtergrond is het belangrijker dan ooit dat bedrijven hun beleid actualiseren en hun activiteiten in de nederzettingen staken, om duidelijk te maken dat ze de flagrante schendingen van het internationaal recht door Israël niet steunen", zei Saleh Higazi.

"Door zaken te blijven doen met de nederzettingen, kiest TripAdvisor de kant van het gewelddadige beleid van de Israëlische regering en de regering Trump, negeert het bedrijf het lijden van de Palestijnen en gaat het in tegen het internationaal recht."