Stages

Stages

Maak via een stage kennis met de strijd voor mensenrechten binnen onze organisatie.

Wat kan een stagiair van Amnesty International verwachten?

Elke stagiair krijgt een stagebegeleider toegewezen. Deze begeleider zorgt voor een inleidend gesprek, verzorgt de basisopleiding en houdt de contacten met de school bij (stageverslagen, evaluaties, enz). De stagiair krijgt de kans om eventuele opdrachten van de school in zijn/haar stageproject uit te werken. Bovendien worden de stagiairs uitgebreid betrokken bij de dagelijkse werking van onze organisatie. De stagiairs ontvangen een verplaatsingsvergoeding op basis van de tarieven voor openbaar vervoer (enkel voor verplaatsingen in België).

Wat vragen wij aan stagiairs?

Een stage-opdracht dient zowel voor de stagiair als voor ons een win-win situatie te zijn. Daarom opteren wij bij voorkeur voor een stageperiode van minimaal drie maanden. Onze ervaring leert ons immers dat deze termijn nodig is om onze organisatie te leren kennen en om de stage zinvol te laten verlopen. Graag zien we een stagiair die zich kan scharen achter de doelstellingen van Amnesty International, die enthousiast is, zelfstandig kan werken en ook in teamverband kan functioneren.

Wij maken werk van diversiteit en gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht je diploma, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, afkomst, religie, kleur of beperking. 

Stageopdrachten

Hieronder vind je alle actuele stageplaatsen opgelijst. Laat je zeker niet beperken door de lopende stageopdrachten. Denk je een interessant project te hebben voor een stage dat kadert binnen het werk van onze organisatie, contacteer ons.

Enkele voorbeelden: een stage rond kwaliteitszorg binnen een ngo, een stage i.v.m. het diversiteitsaspect binnen Amnesty, een opdracht rond communicatie, een onderzoek naar het profiel van onze leden en donateurs,...

We kunnen niet ingaan op vragen naar stages van korte termijn (minder dan twee maanden). 

 

Heb je interesse in een stage bij Amnesty International? Vul het aanvraagformulier in en stel je kandidaat!

Aanvraagformulier stage

VoormiddagNamiddagGanse dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Privacy: Amnesty International vindt je privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door jou verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken jouw gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Je kan jouw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via de ledenadministratie.

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.