Amnesty Vlaanderen werft op verschillende manieren fondsen. Transparantie, kwaliteit en ethiek zijn hierbij onze leidraad.

We informeren onze schenkers over hoe we hun giften gebruiken. We volgen vragen van schenkers snel en accuraat op. En we zorgen voor een goede opleiding voor al onze fondsenwervers en ambassadeurs, zodat ze op een ethische manier kunnen fondsenwerven.

We zijn lid van de Ethische Fondsenwerving (EF) en verbinden ons aan hun normen voor ethiek, transparantie en goed bestuur.

In de praktijk

Tienduizenden mensen in Vlaanderen steunen Amnesty International. Zo zorgen zij ervoor dat Amnesty en haar mensenrechtenwerk kan blijven bestaan.

De steun van zo veel mensen komt natuurlijk niet vanzelf. We communiceren zo goed en duidelijk mogelijk over onze campagnes, acties, en de impact die deze hebben. Daarnaast gaan we proactief op zoek naar mensen die Amnesty willen steunen. Dit doen we op de volgende manieren:

  • We sturen ambassadeurs de straat op, waar ze mensen zullen vragen om Amnesty te steunen. Hiervoor werken we samen met gespecialiseerde agentschappen.
  • We organiseren geregeld belacties waarbij we onze supporters informeren over de laatste acties van Amnesty en om hun steun vragen.
  • We geven mensen de optie om Amnesty op te nemen in hun testament.
  • We versturen brieven en e-mails waarin we vragen Amnesty te steunen.
  • We roepen op sociale media op om ons met een online gift te steunen.
  • We hebben een online actieplatform waar mensen inzamelacties kunnen organiseren voor eender welke gelegenheid.
Afbeelding
Een overzicht van onze inkomsten in 2022 in een taartdiagram.
Overzicht van onze inkomsten in 2022.

Onze inkomsten

Dit maakt dat in 2022 maar liefst 87% van onze inkomsten via individuele giften kwam. Daarnaast is een deel van de werking van Amnesty Vlaanderen – zoals mensenrechteneducatie – erkend door de Vlaamse overheid als socio-cultureel werk waarvoor we Vlaamse subsidies ontvangen. Om onze onafhankelijkheid te bewaren kiezen we ervoor om geen subsidies te ontvangen voor onderzoek en campagnes. Onder de categorie ‘overige’ vallen giften van bedrijven en foundations.

Giften hebben Resultaat

Het is dankzij ons grote aantal schenkers dat we een onafhankelijke en onpartijdige organisatie zijn en blijven. Daardoor kunnen we opkomen voor mensenrechten dichtbij en veraf. Zo krijgen we mensen onschuldige mensen uit de gevangenis, kunnen we wetgeving verbeteren, en komen we op tegen discriminatie.

Heb jij ook een hart voor mensenrechten? En wil je dit laten zien? Ontdek dan de verschillende manieren waarop je kan steunen en maak mee het verschil.