Thema- en Landenteams

Thema- en Landenteams

Binnen de Vlaamse afdeling van Amnesty International werken teams van vrijwilligers rond een aantal specifieke landen en thema's.

Themateams

Bij Amnesty in Vlaanderen zijn twee themateams actief, een groep vrijwilligers die hun expertise over een thema bundelen.

In hun domein geven de teams vorm aan het actienetwerk in Vlaanderen om zo de schendingen van de mensenrechten strategisch en doeltreffend te bestrijden.

Op dit ogenblik zijn er teams rond volgende thema's:

Elk team:

  • bouwt expertise op rond het thema;
  • werkt samen met en ondersteunt Amnesty groepen die specifiek rond het thema werken;
  • speelt in op de nationale en internationale actualiteit rond het thema;
  • onderhoudt contacten met Amnesty's secretariaat in Antwerpen en het internationaal secretariaat in Londen;
  • verleent -indien én waar mogelijk- service aan individuele actievoerders d.m.v. het bezorgen van informatie en actiemogelijkheden;
  • organiseert activiteiten en debatten rond het thema;
  • legt contacten met andere NGO's en externe experten.

Landenteams

De landenteams bundelen hun expertise en enthousiasme om zo de schendingen van de mensenrechten strategisch en doeltreffend te bestrijden. Op dit ogenblik bestaan er landenteams rond volgende landen en regio's:

  • Colombia
  • Regio Grote Meren: Democratische Republiek Congo, Oeganda, Rwanda en Burundi

De landenteams bouwen expertise over een land op en stellen deze ten dienste van Amnesty International. Ze leggen ondermeer contacten met andere ngo's en externe experten, spelen in op de actualiteit en onderhouden het contact met het secretariaat te Antwerpen en met het internationaal secretariaat in Londen. Daarnaast helpen zij de lokale Amnesty groepen met informatie, ondersteuning en begeleiding in het dossierwerk en het gezamenlijk organiseren van acties.