Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

De Algemene Vergadering verkiest alle leden van het Bestuursorgaan voor een periode van drie jaar. We stellen de bestuursleden 2022-2023 AAN JE VOOR.

Volgens de Statuten is het Bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie en hoogstens tien leden, die benoemd worden door de algemene vergadering.

De leden van het Bestuursorgaan ontvangen geen vergoeding voor het werk als bestuurslid van Amnesty International Vlaanderen, tenzij voor de door hen gemaakte kosten.


Voorzitter: Hildegarde Vandenhove (ontslagnemend)
Secretaris: Kathleen Coen
Penningmeester: Dana Verbeek 
Bestuursleden

  • Valerie Goffin
  • Joseph El-Bacha
  • Lucas Toelen
  • Ward van Os
  • Aline Willen
  • Jonas Verhaeven

Heb je interesse om als bestuurder mee te bepalen welke richting Amnesty International Vlaanderen moet uitgaan de volgende jaren? Kijk dan even mee achter de schermen van het bestuurdersweekend. Meer info ontvang je door een mailtje te sturen naar [email protected] 

Een overzicht van alle medewerkers, vrijwillig en betaald, op het secretariaat van Amnesty International in Brussel, in alfabetische volgorde.
Vacatures - Amnesty International Vlaanderen
Maak van mensenrechten verdedigen je beroep. Amnesty International zoekt naar nieuwe medewerkers in Vlaanderen. Spontaan solliciteren? Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar [email protected] .
hier niet op duwen