Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering verkiest alle leden van de Raad van Bestuur voor een periode van twee jaar. We stellen de bestuursleden aan je voor.

Volgens de Statuten is de Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie en hoogstens twaalf leden, die benoemd worden door de Algemene Vergadering.


Voorzitter: Hilde Stals
Secretaris: Elisabeth Adriaens 
Penningmeester: Anne Vleminckx

Bestuursleden: Daphne Lachman, Jasper Delva, Tine Faseur, Lieven Dewolf en Luc Rademakers,Elisabeth Adriaens, Magalie Kisukurume, Kathleen Coen en Michael Merrigan.
 

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel