Internationale beweging

Internationale beweging

Amnesty International is een wereldwijde beweging van 8 miljoen mensen die opkomen voor mensenrechten in meer dan 150 landen.

Aan het hoofd van onze beweging staat het internationaal bestuur. Deze International Board wordt democratische verkozen tijdens de International Council Meeting (ICM), de tweejaarlijkse internationale algemene vergadering.

De Board stuurt en begeleidt de wereldwijde beweging Amnesty International. Haar leden kunnen tot drie opeenvolgende termijnen van twee jaar in het bestuur zetelen.

 

De secretaris-generaal van Amnesty International staat aan het hoofd van de beweging en is tevens de Chief Executive van het internationaal secretariaat. De secretaris-generaal is de woordvoerder van Amnesty International en de belangrijkste politieke en strategische adviseur van de International Board.

 

De Secretary General’s Global Council is een vrijwlligersforum bestaande uit vooraanstaande mensen uit de wereld van de kunsten, filantropen en de zakenwereld. Ze bundelen hun krachten in de strijd voor de mensenrechten.

 

Amnesty International’s hoofdkantoor, het internationaal secretariaat (IS), is gelegen in Londen. Het staat in voor een groot deel van de research en het campagnematig werk.

Amnesty International heeft de ambitie de komende jaren meer structureel aanwezig te zijn daar waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Het Internationaal Secretariaat zal daarom gedecentraliseerd worden in regionale ‘hubs’. Er lopen pilootprojecten in Hongkong en Johannesburg. Daarnaast is Amnesty International sinds de zomer 2012 ook vertegenwoordigd en actief in India en Brazilië.

hier niet op duwen