Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Het hoogste beslissingsorgaan van de vzw Amnesty International Vlaanderen is de jaarlijkse Algemene Vergadering

Amnesty International is een ledenbeweging en dus afhankelijk van de inbreng van haar leden. Dankzij hun beslissing wordt het beleid bepaald en hierdoor kunnen het bestuur en het secretariaat de vele ambities waarmaken die uit de Algemene Ledenvergadering naar voren komen.

Elk jaar, meestal in april, vindt de Algemene Ledenvergadering van Amnesty International Vlaanderen plaats. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd via het tijdschrift Amnesty in Actie en e-mail. Iedereen is van harte welkom om mee te discussiëren over de werking en de toekomst van de organisatie.

De algemene vergadering 2023 zal plaatsvinden op zaterdag 29 april 2023 van 10u00 tot 16u00. 

Wil jij ook een stem hebben binnen Amnesty International? Welkom. Word dan hier gratis lid van onze organisatie.

De Algemene Vergadering verkiest alle leden van het Bestuursorgaan voor een periode van drie jaar. We stellen de bestuursleden 2022-2023 AAN JE VOOR.
Een overzicht van alle medewerkers, vrijwillig en betaald, op het secretariaat van Amnesty International in Brussel, in alfabetische volgorde.
Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 10 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd.

Verslagen Algemene Vergadering

hier niet op duwen