Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Het hoogste beslissingsorgaan van de vzw Amnesty International Vlaanderen is de jaarlijkse Algemene Vergadering

Amnesty International is een ledenbeweging en dus afhankelijk van de inbreng van haar leden. Dankzij hun beslissing wordt het beleid bepaald en hierdoor kunnen het bestuur en het secretariaat de vele ambities waarmaken die uit de Algemene Ledenvergadering naar voren komen.

Elk jaar, meestal in april, vindt de Algemene Ledenvergadering van Amnesty International Vlaanderen plaats. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd via het tijdschrift Amnesty in Actie en e-mail. Iedereen is van harte welkom om mee te discussiëren over de werking en de toekomst van de organisatie.

Hier kan je onze statuten en het intern reglement van onze organisatie terugvinden. 

Wil jij ook een stem hebben binnen Amnesty International? Welkom. Word dan hier gratis lid van onze organisatie.

HET BESTUUR VAN AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN
Een overzicht van alle medewerkers, vrijwillig en betaald, op het secretariaat van Amnesty International in Brussel, in alfabetische volgorde.
Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 10 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd.

Verslagen Algemene Vergadering

hier niet op duwen