Wetten werden gewijzigd

Wetten werden gewijzigd

 

 

In 2020 werden in verschillende landen wetten gewijzigd, op basis van aanbevelingen van Amnesty. Op deze pagina vind je een aantal van de opvallendste wetswijzigingen van het voorbije jaar.

 BELGIË 
VORMING OVER SEKSUEEL EN HUISELIJK GEWELD

Magistraten zoals rechters en procureurs zullen voortaan een vorming moeten volgen over seksueel en huiselijk geweld. Hiermee wordt een van onze campagne-eisen beantwoord, namelijk een betere opleiding voor magistraten die rechtstreeks in contact komen met slachtoffers van seksueel geweld. Correcte crisishulpverlening vergroot de pakkans van daders en verkleint het risico op bijkomende trauma's bij slachtoffers. 

 

 


 

 


 NOORD-IERLAND 
homohuwelijk wordt legaal

In Noord-Ierland mogen mensen van hetzelfde geslacht voortaan met elkaar trouwen. Op de dag van de bekendmaking sprak Patrick Corrigan, directeur van Amnesty Noord-Ierland, van ‘een historische dag voor gelijkheid en mensenrechten in Noord-Ierland'. "Al te lang worden lgbti’ers in Noord-Ierland behandeld als tweederangsburgers. Dit is een ongelofelijk moment voor koppels van hetzelfde geslacht, die eindelijk kunnen trouwen en van wie relaties als gelijk worden erkend." 

 colorado & tsjaad 
DOODSTRAF AFGESCHAFT

Colorado is de 22ste  Amerikaanse staat waar de doodstraf werd afgeschaft. Ook in Tsjaad werd vorig jaar de doodstraf uitgebannen. Amnesty zet zich sinds 1977 in voor de afschaffing van de doodstraf. Toen voerden slechts 16 landen geen executies meer uit. Momenteel staat de teller op 143 landen die de doodstraf in de praktijk hebben afgeschaft, twee derde van alle landen ter wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 ARGENTINIë 
abortus wordt legaal

In december werd abortus legaal in Argentinië. Vrouwen mogen voortaan hun zwangerschap afbreken tot de 14e week.  Mariela Belski, uitvoerend directeur van Amnesty Argentinië noemde het 'een historische overwinning voor de vrouwenbeweging in Argentinië'. "Nu zullen mensen die besluiten hun zwangerschap af te breken een veilige, hoogwaardige behandeling krijgen. Vandaag zijn we als samenleving gegroeid. Amnesty zal ervoor zorgen dat de staat zich houdt aan de naleving van legale abortus in het hele land."

 

 cambodja 
hervorming strafrechtsysteem

Op 18 mei kondigde de Cambodjaanse minister van Justitie aan het strafrechtsysteem te zullen hervormen. Hij zal met alternatieven komen voor mensen die voorlopige hechtenis zitten of een voorwaardelijke gevangenisstraf kregen. Twee weken later kondigde de minister van Binnenlandse Zaken een campagne aan om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.

 

 

Hoogtepunten in 2020