Vrouwen

Vrouwen

In haar strijd voor de verwezenlijking van respect van de mensenrechten wereldwijd, besteedt Amnesty International ook specifieke aandacht aan de situatie van de vrouw. In veel landen over de hele wereld worden mensenrechten aan vrouwen onthouden, bijvoorbeeld het recht op een eigen keuze van de huwelijkspartner en het recht op gelijke bescherming voor de wet.

Bovendien zijn er tal van schendingen van mensenrechten waar alleen vrouwen het slachtoffer van zijn. Jaarlijks zijn ongeveer twee miljoen meisjes het slachtoffer van een besnijdenis. Verkrachting van vrouwen maakt vaak deel uit van oorlogsstrategie. Het merendeel van vluchtelingen en ontheemden in de wereld is vrouw. Iedere dag worden vrouwen op wrede wijze gestraft wegens het overtreden van kledingvoorschriften, het plegen van overspel of het aangaan van een lesbische relatie.

Tegelijkertijd spelen vrouwen in heel de wereld een steeds belangrijkere rol in het werk voor de mensenrechten, een positie waarin zij vaak gevaar lopen. Dit alles maakt de aandacht voor de mensenrechten van vrouwen noodzakelijk!

Amnesty International heeft in Vlaanderen sinds 1999 haar eigen team Gender en mensenrechten. In zo'n 70 Amnesty-afdelingen ter wereld voeren gelijkaardige teams gericht actie tegen schendingen van vrouwenrechten. Zo wordt wereldwijd gewerkt aan een betere positie voor de vrouw.

hier niet op duwen