Protect the protest

Protect the protest

Protest is al eeuwen een krachtig middel tot verandering. Maar regeringen over de hele wereld treden hard op tegen manifestaties. Ook bij ons krijgen demonstranten vaak te maken met onnodig belemmerende regels, die bovendien in strijd zijn met de mensenrechten. Daarom staan we op de barricades voor het recht op protest met de campagne Protect The Protest.

De antirakkettenbetogingen in de jaren ’80, de Witte Mars in 1996 en nog recenter de talrijke klimaatprotesten. En dan zwijgen we nog over de talloze stakingen, Pride-marsen en betogingen die mee zorgden voor doorbraken op sociaal, politiek of emancipatorisch vlak. Dit zijn slechts enkele momenten in de Belgische geschiedenis die tonen dat het recht op protest een hoeksteen van onze democratie is. Protest is een krachtig middel voor verandering, en het is dankzij de moed van mensen die zich uitspreken dat een meer rechtvaardige en gelijke wereld mogelijk is.

Het kostbare recht op protest ligt vandaag onder vuur. Wereldwijd beperken regeringen het recht om te protesteren, omdat veel machthebbers bang zijn voor verandering. Ze stemmen beperkende wetten en de politie treedt hardhandig op. Hierdoor kunnen mensen moeilijk protesteren, eens te meer als zij deel zijn van een gediscrimineerde groep. 

Door een vuist te maken tegen dit onrecht en ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan protesten, beschermen we het recht op protest waar het in gevaar is. We moeten er samen voor zorgen dat iedereen vreedzaam en zonder vervolging verandering kan eisen. 

De rechten van actievoerders worden wereldwijd geschonden en om ons hiertegen te verzetten hebben we iedereen nodig. Net als bij protesten, hebben we de macht van het getal om een verschil te maken. Samen beschermen we dit mensenrecht. 
 

Organiseer je zelf wel eens een protest?

Jij kan bijdragen aan de campagne Protect the Protest door in deze enquête jouw ervaringen als organisator te delen. Zo help je ons om pijnpunten voor het recht op protest in Vlaanderen in kaart brengen. 

 

hier niet op duwen