Gezondheid

Gezondheid

De meeste landen hebben ten minste één mensenrechtenverdrag geratificeerd waardoor ze het recht op gezondheid moeten garanderen. Dat waarborgt het recht van eenieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit recht omvat vier verplichtingen voor de overheid. 

Het houdt in dat voorzieningen, diensten en goederen voor gezondheidszorg

 • voldoende beschikbaar zijn
   
 • toegankelijk zijn voor iedereen zonder discriminatie, dat betekent
  • fysiek toegankelijk
  • betaalbaar en
  • voorzien van informatie
    
 • voor iedereen aanvaardbaar zijn, met respect voor de medische ethiek en de cultuur; en
   
 • van goede kwaliteit zijn.

Het recht op gezondheid staat onder meer beschreven in het Internationaal Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele rechten.