Afbeelding

MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEGEN LGBTI+ MENSEN

Wereldwijd zijn mensen wiens seksuele oriëntatie afwijkt van de vermeende normen; hetero en monogaam zijn, het slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Die schendingen lopen uiteen van subtiele discriminatie tot gevangenschap en foltering. In verschillende landen is homoseksualiteit, overspel of polyamorie bij wet verboden. In sommige landen staat er zelfs de doodstraf op.

Amnesty beschouwt mensen die vastzitten louter vanwege hun (vermeende) seksuele oriëntatie als gewetensgevangenen. Seksuele oriëntatie is ontzettend belangrijk. Het Amnesty-rapport Crimes of Hate, Conspiracy of Silence zegt het volgende hierover:

"Seksuele oriëntatie heeft betrekking op de fundamentele aspecten van de menselijke identiteit. Zoals de openingswoorden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevestigen, zijn mensenrechten gebaseerd op het concept van respect voor de inherente waardigheid en waarde van een persoon. Wetten en praktijken met als doel individuen te dwingen hun seksuele oriëntatie te veranderen of te ontkennen, of hen te straffen om het nalaten hiervan, zijn een aanval op een diepgeworteld aspect van de menselijke persoonlijkheid. Zij veroorzaken enorm psychologisch en fysiek geweld omdat zij sommige mensen dwingen afstand te doen van een ervaringsgebied welke, voor velen, het grootste potentieel biedt voor persoonlijke vervulling.

Omdat het betrekking heeft op de meest innerlijke zaken van het hart, de diepste verlangens van de geest en de meest intieme uitingen van het lichaam, gaat seksuele oriëntatie over de kern van iemands recht op fysieke en mentale integriteit. Dat recht moet de vrijheid omvatten om je seksuele oriëntatie te bepalen en te uiten en dit te kunnen doen op basis van gelijkheid – vrij van angst en discriminatie."