Tien hoogtepunten uit 2022

Tien hoogtepunten uit 2022

2022, wat een jaar.

Met wat soms een eindeloze cyclus van slecht nieuws in de media lijkt, is het makkelijk om moedeloos te worden. Maar toch waren er afgelopen jaar ook goed nieuwsverhalen om te vieren.

Mensen die onterecht werden vastgehouden, werden vrijgelaten uit de gevangenis. Mensenrechtenschenders werden ter verantwoording geroepen. Op nationaal en internationaal niveau werden levensbelangrijke wetten en resoluties aangenomen door regeringen. De wereldwijde afschaffing van de doodstraf is weer wat dichterbij gekomen. En er werden belangrijke stappen vooruitgezet, zowel voor de rechten van vrouwen als voor LHBTI+-mensen.

RUSSISCHE RECHTER SPREEKT ACTIVIST YULIA TSVETKOVA VRIJ

Een rechtbank in Rusland heeft feminist en LGBTI+-activist Yulia Tsvetkova vrijgesproken van de beschuldiging dat zij ‘pornografisch materiaal’ zou hebben gemaakt en verspreid.

AHMED SAMIR IS UIT DE GEVANGENIS

Vreugde alom toen Ahmed Samir afgelopen zomer een presidentieel pardon kreeg en de Egyptische gevangenis mocht verlaten. De student zat anderhalf jaar onterecht vast. Door aanhoudende internationale druk is hij vrij … maar nog niet helemaal.

FINLAND: HISTORISCHE WET OVER SEKSUEEL GEWELD

De wettelijke hervorming maakt korte metten met verouderde en gevaarlijke wetten tegen verkrachting, helpt het stigma verminderen dat verkrachtingsslachtoffers ervaren en maakt een einde aan een cultuur van straffeloosheid.

KAZACHSTAN SCHRAPT DOODSTRAF UIT STRAFWETBOEK

Amnesty International is blij dat Kazachstan de doodstraf voor alle misdrijven afschaft. De laatste executies die Amnesty er registreerde, vonden plaats in 2003. Vandaag hebben 144 landen de doodstraf bij wet of in de praktijk afgeschaft – een trend die zich moet voortzetten.

EINDELIJK IS RAIF BADAWI VRIJ

Meer dan een miljoen mensen steunden de eis om de jonge blogger onvoorwaardelijk vrij te laten. Zijn portret prijkte op vele protestborden bij Saudische ambassades, mee georganiseerd door Amnesty International. Nu is hij eindelijk uit de cel.

MAGAI MATIOP NGONG ONTSNAPT AAN DE DOODSTRAF

Op 22 maart 2022 is Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan vrijgelaten. Hij was 15 jaar toen hij ter dood veroordeeld werd, en zat 2 jaar en 8 maanden in de dodencel. Meer dan 765.000 Amnesty-supporters schreven brieven naar president Kiir om Magai vrij te krijgen.

BERNARDO VRIJGELATEN NA 4 JAAR ONTERECHTE GEVANGENSCHAP

Over de hele wereld schreven honderdduizenden mensen brieven aan de autoriteiten van Guatemala om aan te dringen op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Zo ook tienduizenden leerlingen in Vlaanderen en Brussel op de Schrijf-ze-VRIJdag.

COLOMBIA STELT ABORTUS NIET LANGER STRAFBAAR IN EERSTE 24 WEKEN

"Wij vieren deze uitspraak als een historische overwinning voor de vrouwenbeweging in Colombia. Vrouwen, meisjes en mensen die in staat zijn om kinderen te baren, zijn de enigen die over hun lichaam mogen beslissen." aldus Erika Guevara-Rosas van Amnesty International.

WETSWIJZIGING IN KOEWEIT IS DOORBRAAK VOOR DE RECHTEN VAN TRANS PERSONEN

Het Grondwettelijke Hof van Koeweit besloot artikel 198 van het strafwetboek in te trekken, dat ‘nabootsing van de andere sekse’ verbood. Amnesty roept de autoriteiten van Koeweit op het artikel zo snel mogelijk helemaal te schrappen.

IN IRAN IS MENSENRECHTENACTIVISTE ATENA DAEMI EINDELIJK VRIJGELATEN

Ze voerde onder meer actie tegen de doodstraf en kwam op voor de rechten van vrouwen en kinderen. Meer dan 22.000 Belgen stuurden solidariteitsboodschappen naar Atena en voerden campagne voor haar vrijlating. "Ik wil je bedanken voor je empathie, solidariteit, steun en strijd gedurende al die jaren die de morele steun en inspiratie van mijn familie zijn geweest." Atena Daemi

Steun de mensenrechten
hier niet op duwen