Voedsel en water

Voedsel en water

Het recht op voedsel en water zijn essentieel voor het leven van elke dag.

Het recht op voedsel houdt in dat de staat ervoor moet zorgen dat voedsel beschikbaar is doordat mensen zelf land kunnen bebouwen of door goede distributie. Het voedsel moet toegankelijk zijn (betaalbaar, bereikbaar) en acceptabel (van goede kwaliteit en in voldoende hoeveelheid). De meest directe schending van het recht op voedsel is het bewust onthouden van voedsel aan bevolkingsgroepen of aan bijvoorbeeld gevangenen.

Het recht op water houdt in dat water beschikbaar (en dus niet te duur), toegankelijk en van goede kwaliteit moet zijn.

hier niet op duwen