Dossier verkrachting in België

Dossier verkrachting in België

Verkrachting is een brutale gewelddaad en een ernstige schending van mensenrechten. Amnesty International vraagt dat de beleidsmakers in ons land de aanpak van het probleem bovenaan de agenda zetten.

Hallucinante cijfers 

De officiële cijfers voor verkrachtingen in ons land zijn hallucinant hoog: in 2013 werden er per dag gemiddeld 8 klachten ingediend!

Toch blijft het geweld meestal onder de radar. Vaak kent het slachtoffer de dader: hij of zij is een (vroegere) partner, een ouder, een vriend, een collega, of een kennis. Soms zwijgen slachtoffers ook over wat hen is aangedaan uit angst voor onbegrip of stigmatisering. Of ze kijken op tegen een lange en slopende juridische procedure met een moeilijke bewijsvoering.

Zo blijft het slachtoffer alleen staan en krijgt hij of zij geen gerechtigheid. De dader blijft ongestraft.

>> Lees meer in het dossier 'Verkrachting in België'
 

Aanpak moet prioriteit zijn

Verkrachting is een enorme aanslag op de fysieke en psychische integriteit. De ernst van dit misdrijf en de zware impact ervan op het verdere leven van het slachtoffer vragen om een doortastende, effectieve en gecoördineerde aanpak op verschillende beleidsniveaus. Deze situeren zich op federaal niveau (Binnenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid) en op regionaal niveau (Welzijn, Volksgezondheid).

Amnesty International stelt vast dat de beleidsmakers zich wel bewust zijn van de omvang en de ernst van het probleem. Maar tot op vandaag is er geen alomvattend plan en geheel aan maatregelen om het probleem grondig aan te pakken.

We vragen daarom dat de strijd tegen verkrachting een prominente plaats krijgt in de regeerakkoorden op federaal en regionaal niveau, zodat in de volgende regeerperiode de problemen effectief worden aangepakt.

>> Lees meer over onze aanbevelingen in het dossier 'Verkrachting in België'