Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: vereenvoudigde versie

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: vereenvoudigde versie

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een moeilijke tekst. Hier vind je de tekst eenvoudiger uitgelegd.

Artikel 1
Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld.

Artikel 2
Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw bent, welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.

Artikel 3
Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.

Artikel 4
Slavernij is verboden.

Artikel 5
Je mag niemand folteren.

Artikel 6
Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen.

Artikel 7
De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet op dezelfde manier behandeld worden.

Artikel 8
Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens de wetten van je land niet goed wordt behandeld.

Artikel 9
Niemand heeft recht om je zonder goede reden gevangen te zetten of het land uit te sturen.

Artikel 10
Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die je berechten, mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden.

Artikel 11
Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is; je hebt het recht om je te verdedigen tegen beschuldigingen.

Artikel 12
Je hebt recht op privacy: op bescherming als iemand je lastig valt, je brieven opent of kwaad van je spreekt.

Artikel 13
Je hebt recht om te gaan en te staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland.

Artikel 14
Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen, heb je recht om naar een ander land te gaan en dat land te vragen om jou te beschermen.

Artikel 15
Je hebt recht om een eigen nationaliteit te hebben.

Artikel 16
Je hebt recht om te trouwen en een gezin te stichten.

Artikel 17
Je hebt recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.

Artikel 18
Je hebt recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

Artikel 19
Je hebt recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

Artikel 20
Je hebt recht om bijeen te komen als je dat wilt.

Artikel 21
Je hebt recht om deel te nemen aan de politiek van je land.

Artikel 22
Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid en om jezelf te ontwikkelen.

Artikel 23
Je hebt recht op werk in het beroep dat je zelf kiest. Je hebt ook recht op een rechtvaardig loon voor je werk. Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel betaald worden.

Artikel 24
Je hebt recht op vrije tijd en vakantie.

Artikel 25
Je hebt recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger hebt en een dak boven je hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand.

Artikel 26
Je hebt recht op onderwijs dat gericht is op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Artikel 27
Je hebt recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen.

Artikel 28
De overheid moet ervoor zorgen dat er een "orde" is die al deze rechten beschermt.

Artikel 29
Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun mensenrechten kunnen worden beschermd. De wetten in je land mogen niet ingaan tegen deze mensenrechten.

Artikel 30
Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in deze Verklaring staan.

Steun Amnesty
Een klein bedrag per maand heeft een grote impact: jouw steun redt levens!
hier niet op duwen