Religieuze discriminatie

Religieuze discriminatie

Alhoewel discriminatie op basis van religie voorkomt bij alle geloofsovertuigingen zijn er twee groepen in het bijzonder die erg vaak het slachtoffer zijn van discriminatie, omdat er over hen heel wat vooroordelen bestaan: joden en moslims. 

Discriminatie tegen joden en moslims vindt niet alleen zijn oorsprong in hun etnische afkomst of in misvattingen over hun veronderstelde religieuze overtuigingen, maar ook in foute vooronderstellingen over hun politieke overtuigingen en visie op de wereld. Discriminatie omwille van deze elkaar overlappende redenen kan verschillende vormen aannemen. Daartoe rekenen we gewelddadige aanvallen op joden en moslims, schendingen van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, en een gebrek aan gelijke toegang tot werk, goederen en diensten.

Gerelateerde informatie

hier niet op duwen