Op weg naar een doodstrafvrije wereld

Op weg naar een doodstrafvrije wereld

In 2016 werden wereldwijd minstens 1.032 executies uitgevoerd. Dat is een daling van 37% tegenover 2015, maar toen lag het aantal executies historisch hoog.

Het executiecijfer van 2016 is te vergelijken met het cijfer van 2014 en ligt nog steeds hoger dan het gemiddelde van het afgelopen decennium. Het globale executiecijfer houdt geen rekening met de naar schatting duizenden executies die elk jaar in China plaatsvinden. De doodstrafcijfers zijn staatsgeheim in China.

Deze cijfers schetsen een weinig positief beeld over de wereldwijde toepassing van de doodstraf, maar de cijfers op lange termijn tonen duidelijk aan dat we verder evolueren naar een doodstrafvrije wereld. In 2016 hebben nog eens 2 landen – Benin en Nauru - de doodstraf uit hun wetgeving geschrapt. De landen die de doodstraf volledig hebben afgeschaft zijn in de meerderheid. De landen die hardnekkig vasthouden aan de doodstraf behoren in toenemende mate tot een kleine geïsoleerde minderheid.

Cijfers over de doodstraf:

  • Toen Amnesty International in 1977 haar campagne startte tegen de doodstraf, hadden slechts 16 landen de doodstraf volledig uit hun wetgeving geschrapt. Begin 2017 staat de teller op 104.
  • Daarenboven zijn er nog eens tientallen landen die de doodstraf weliswaar nog in hun wetgeving hebben staan, maar de straf al lang niet meer toepassen. In totaal zijn er nu 141 landen die doodstraf hebben geschrapt uit de wet of hem niet meer uitvoeren. Dit komt neer op twee derde van de wereld.
  • Top 5 van de landen waar het meeste executies plaatsvonden in 2016: China, Iran, Saudi-Arabië, Irak en Pakistan. Voor het eerst sinds 2006 staat de VS niet in de top 5. Het land zakte naar de zevende plaats.
  • In 2016 werden minstens 1.032 mensen geëxecuteerd in 23 landen. Dit cijfer is exclusief de duizenden mensen die wellicht in China geëxecuteerd werden.
  • China buiten beschouwing gelaten, vond 87% van alle executies plaats in slechts vier landen: Iran, Saudi-Arabië, Irak en Pakistan.
  • De VS noteerde in 2016 het laagste aantal terechtstellingen sinds 1991: 20.
  • In 2016 werden volgende executiemethodes gebruikt: onthoofding, ophanging, dodelijke injectie en het vuurpeloton.

 

 

 

meer over de doodstraf

hier niet op duwen