Illegale gevangenissen

Illegale gevangenissen

Alle mensen die om eender welke reden worden vastgehouden hebben rechten. De regels en rechten van gevangenen in een gewapend conflict werden vastgelegd in de Conventies van Genève.

De VS ontzeggen gevangenen in Afghanistan, Irak en in andere landen waar zij terreurverdachten vasthouden - zoals in Guantanamo Bay - de meest fundamentele rechten.

De meeste gevangenen komen, volgens de VS, niet in aanmerking voor een proces en worden vastgehouden zonder aanklacht en voor onbepaalde termijn.

Misbruik van gevangenen

De VS hebben de controle over tientallen gevangenissen in Afghanistan en Irak.

De weinige beschikbare informatie uit detentiecentra zoals Camp Bucca, Camp Nama (beide in Irak) en Bagram (Afghanistan) geeft aan dat de gevangenen het slachtoffer zijn van grove mensenrechtenschendingen.

Tientallen verdachte sterfgevallen in Amerikaanse detentiecentra blijven onopgehelderd.

Harde ondervragingsmethodes, waaronder foltering en mishandeling, worden nog steeds ongestraft toegepast.

Het gebruik van geheime gevangenissen door de CIA werd al meermaals toegegeven en verdedigd door de huidige administratie.

Aangezien er geen controle mogelijk is, zijn gevangenen die in het geheim worden vastgehouden, volledig overgeleverd aan de bewakers en ondervragers. Al hun rechten zijn hen ontnomen.

Geheime gevangenissen zijn in strijd met het internationaal recht en zijn een uitnodiging gebleken tot grove mishandeling van de gevangenen.

Bovendien worden er in officiële gevangenissen gedetineerden ondergebracht zonder dat zij in het register worden opgenomen. Deze 'spookgevangenen' hebben geen contact met advocaten, familie of met het Rode Kruis.

hier niet op duwen