Huisvesting

Huisvesting

Het recht op huisvesting houdt in dat iedereen recht heeft op zekerheid van huisvesting.

De overheid mag mensen niet zomaar uit hun huis zetten. Huisvesting moet voldoen aan minimale kwaliteitseisen en toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief de allerarmsten. De meest direct schending van het recht op huisvesting bestaat uit gedwongen huisuitzettingen. Vaak brengen gedwongen huisuitzettingen ook schendingen met zich mee van andere rechten, zoals het recht op gezondheid en op werk.

Cambodja: huizen verwoest, levens geruïneerd

Duizenden arme Cambodjanen zijn al uit hun huizen verjaagd. De overheid voorziet geen bescherming tegen de gedwongen uitzettingen, integendeel. Ze werkt er zelfs aan mee.

"Ik ben mijn huis kwijt, mijn rijst, mijn kleren en mijn huisraad. Alle huizen zijn afgebrand en vernietigd door de graafmachine en de bulldozer. Goede golfplaten en houten planken hebben ze voor zichzelf gehouden. Zelfs waterkannen hebben ze meegenomen, en ze hebben onze kippen en eenden gestolen. Ze hebben ons nooit eerder op die manier uit onze huizen gezet." aldus een dorpsbewoonster in Sihanoukville, die op 20 april 2007 uit haar huis gezet is.

Gedwongen uitzettingen zijn één van de meest voorkomende mensenrechtenschendingen in Cambodja, zowel in landelijke als in stedelijke gebieden. In het kader van grondtwisten en ontwikkelingsprojecten, zijn al duizenden, meestal arme, mensen uit hun huizen verjaagd. Nog eens 150 000 Cambodjanen riskeren tegen hun wil uit hun huis gezet te worden. Dikwijls is dit in het voordeel van rijke en machtige mensen die op hun grond azen. De overheid voorziet geen bescherming tegen de uitzettingen, integendeel, ze werkt er zelfs aan mee.

De autoriteiten hebben dorpen vernield, huizen in brand gestoken en de bewoners dakloos gemaakt. De gedwongen uitzettingen zijn niet voorafgegaan door voldoende informatie- en inspraakprocedures voor de betrokkenen, en er werd geen geschikte alternatieve huisvesting voorzien. Bovendien hebben de getroffenen geen kans gekregen om hun zaak voor de rechter te brengen. De autoriteiten gaan over tot gedwongen uitzetting, zonder de andere mogelijkheden voldoende te onderzoeken. Dit is in strijd met de mensenrechten.

Zolang de Cambodjaanse overheid geen directe en effectieve stappen onderneemt om de bevolking, en vooral de mensen die in armoede leven, te beschermen tegen gedwongen uitzettingen, is haar armoedebeleid niet meer dan een holle kreet. Cambodja moet dringend een einde maken aan alle gedwongen uitzettingen.

hier niet op duwen