Guantanamo Bay

Guantanamo Bay

De gevangenis in Guantánamo is al jaren hét symbool van foltering door de Amerikaanse overheid. Mensen die verdacht worden van terrorisme worden er sinds 2002 tot vandaag vastgehouden, en dit vaak onterecht.

Marteling en andere onmenselijke behandelingen zijn er schering en inslag. De meeste gevangenen zitten vast zonder aanklacht of het vooruitzicht op een eerlijk proces. Toegang tot een advocaat of bezoek van families wordt bovendien sterk beperkt.

Guantánamo staat ook niet alleen, omdat de gevangenis immers maar het topje van de ijsberg is. Er bestaat daarnaast namelijk nog een brede waaier aan detentiecentra die verspreid liggen over de hele wereld. Vanuit die geheime CIA-gevangenissen werden gevangenen uiteindelijk overgebracht naar Guantánamo.

Slechts een kleine minderheid van de gedetineerden in Guantánamo kreeg kans op een proces voor een Militair Commissie. Dit is een soort militaire rechtbank met aangepaste regels en procedures gericht op het berechten van terroristen.

De Militaire Commissies zijn een aanfluiting van het rechtssysteem: beklaagden kunnen hun aanhouding niet aanvechten, getuigenissen bekomen door foltering kunnen als bewijs dienen en het vermoeden van onschuld wordt systematisch ondermijnd.

Al deze praktijken zijn illegaal volgens het internationaal humanitair recht. Daarom voert
Amnesty International in samenspraak met talrijke andere organisaties al jaren actie tegen dit beleid van de Verenigde Staten. Behalve dit internationaal protest spraken ook heel wat vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid zich uit voor de sluiting van Guantánamo.

Obama zag hierdoor de kans om het beleid van zijn voorganger George Bush grondig aan te passen. Hij nam immers de belangrijke beslissing om Guantánamo binnen afzienbare tijd te sluiten.

Amnesty is bijzonder verheugd met deze beslissing maar roept de Verenigde Staten ook op om Guantánamo te sluiten op een transparante en eerlijke manier. Dat houdt in dat de mensenrechten ten volle worden gerespecteerd en dat er eerlijke processen komen voor hen die worden beschuldigd van misdrijven.

De strijd tegen terreur moet resoluut anders worden aangepakt. Zodoende zal Amnesty zich in de toekomst blijven inzetten voor een rechtvaardige oplossing voor Guantánamo, en dit totdat het probleem definitief is uitgeklaard.

hier niet op duwen