Feiten en cijfers: seks, zwangerschap, huwelijk en geweld

Feiten en cijfers: seks, zwangerschap, huwelijk en geweld

Honderden miljoenen jonge mensen lopen gevaar om redenen gerelateerd aan hun seksuele activiteit, vanwege bepaalde maatregelen opgelegd door hun regering of net door een schrijnend gebrek hieraan. 

De volgende cijfers, gebaseerd op schattingen door de Verenigde Naties en door NGO’s, schetsen een weinig opbeurend beeld van de toekomst.

Seks 

 • Homoseksuele betrekkingen zijn vandaag illegaal in minstens 76 landen. Homoseksuelen riskeren zelfs de doodstraf in Afghanistan, Brunei, Iran, Mauritanië, Pakistan, Saoedi-Arabië, Soedan, Jemen en bepaalde delen van Nigeria en Somalië. 
 • Wereldwijd worden jaarlijks zo’n 340 miljoen nieuwe infecties opgelopen via seksueel contact. De meeste besmettingen gebeuren bij jonge mannen en vrouwen, tussen de 15 en 24 jaar oud. 
 • Elke dag worden 3000 jonge mensen besmet met HIV. 

Zwangerschap

 • Volgens schattingen zullen meer dan 142 miljoen tienermeisjes moeder zijn geworden tegen 2020. 
 • Elk jaar sterven 70.000 tienermeisjes aan de gevolgen van zwangerschapscomplicaties. 
 • Wereldwijd hebben 215 miljoen vrouwen geen toegang tot contraceptie. 
 • Elk jaar worden zo’n 22 miljoen abortusingrepen uitgevoerd op onveilige wijze.

Huwelijk

 • Tijdens de komende tien jaar zullen wellicht 50 miljoen meisjes trouwen op een moment dat ze jonger dan 15 jaar zijn.
 • In 52 landen kunnen meisjes onder de 15 jaar trouwen indien hun ouders daar toestemming toe verlenen. 
 • Als de huidige tendens zich doorzet, zal het aantal kindhuwelijken dat elk jaar voltrokken wordt op 15 miljoen liggen in 2030, een stijging van 14%.

Geweld

 • Wereldwijd zijn 150 miljoen meisjes, jonger dan 18 jaar, reeds in aanraking gekomen met seksueel geweld. De helft van hen waren jonger dan 16 toen het gebeurde. 
 • Voor 64% van de vrouwen in de Democratische Republiek Congo werd de eerste seksuele ervaring gekenmerkt door het gebruik van geweld. 
 • 83% van de meisjes op Amerikaanse staatsscholen kreeg al eens te maken met seksuele intimidatie in de schoolcontext. 
 • Wereldwijd zijn 140 miljoen vrouwen en meisjes het slachtoffer geworden van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Elk jaar lopen drie miljoen meisjes het risico deze verminking te moeten ondergaan. 
 • Eén op drie vrouwen wereldwijd zijn ooit in aanraking  gekomen met geweld en/of seksueel misbruik. 
hier niet op duwen