Een kind sluit je niet op. Punt.

Een kind sluit je niet op. Punt.

UPDATE 20/11/2020

"Minderjarigen kunnen niet vastgehouden worden in gesloten centra. Dat zijn niet onze woorden maar die van de nieuwe federale regering. De nieuwe ploeg van Alexander De Croo engageert zich om geen kinderen meer op te sluiten op basis van hun migratiestatus of die van hun ouders.
We juichen toe dat de nieuwe regering zich hiermee bekent tot dit belangrijke principe van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit engagement is mooi, maar volstaat niet. We kunnen pas tevreden zijn als de regering dit voornemen snel verzilvert door middel van een wetgevend initiatief dat een onvoorwaardelijk verbod op detentie van kinderen voor migratieredenen in de wet zelf verankert. Nu is de federale regering aan zet!
Klik hier voor een overzicht van de stappen die we de afgelopen jaren gezet hebben.

Meer dan 40.000 mensen zetten hun handtekening onder de petitie om een einde te maken aan de detentie van gezinnen met kinderen in gesloten centra, meer dan 330 middenveldorganisaties schaarden zich achter onze campagne. Maar we zijn er nog niet helemaal. 

Een kind sluit je niet op. Punt.

Sinds augustus 2018 sloot België opnieuw gezinnen met kinderen op in gesloten centra met het oog op hun verwijdering van het grondgebied. Dit was een zorgwekkende stap terug. België speelde nochtans tien jaar lang een voortrekkersrol in de ontwikkeling van alternatieven voor detentie. Detentie van kinderen voor migratiedoeleinden kan nooit. Zelfs als het kind vergezeld is van zijn ouders, voor de kortst mogelijke duur en in aangepaste omstandigheden opgesloten wordt: Een kind sluit je niet op. Punt. 

Waarom niet?

Detentie kan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen ernstig schaden. Onderzoek toont aan dat kinderen in detentie, zelfs na een korte tijd, kunnen lijden onder gevoelens van isolement en minderwaardigheid, slaapproblemen en ernstige psychische problemen zoals depressie en angststoornissen. 

Daarom gaat detentie om migratiedoeleinden altijd in tegen het “hoger belang van het kind”. Dit is een kernbegrip uit het Kinderrechtenverdrag, dat bepaalt dat het hoger belang van het kind een belangrijke afweging moet zijn bij elke beslissing over dat kind. 

België gaat in tegen de VN en internationale experten

Het VN Kinderrechtencomité, dat waakt over naleving van het Kinderrechtenverdrag, heeft België al herhaaldelijk opgeroepen om een einde te maken aan de detentie van kinderen om migratieredenen, en volop in te zetten op alternatieven. 

Ook andere VN-lichamen, zoals UNICEF en het VN Vluchtelingenagentschap spreken zich ondubbelzinnig uit tegen de detentie van kinderen om migratieredenen. Twee opeenvolgende Mensenrechtencommissarissen van de Raad van Europa hebben België destijds gevraagd om niet door te gaan met de plannen om gezinnen met kinderen terug op te sluiten.

Er bestaan alternatieven

Detentie van kinderen is schadelijk en niet nodig. Er bestaan alternatieven die efficiënt zijn, minder schade berokkenen en minder kosten.

De Belgische overheid moet dus:

  • De alternatieven voor detentie van gezinnen met kinderen, zoals de terugkeerwoningen, grondig evalueren en verbeteren waar nodig; 
  • Onmiddellijk een einde maken aan de detentie van kinderen voor migratiedoeleinden, en die praktijk bij wet verbieden.
hier niet op duwen