Amnesty’s basisprincipes voor schone batterijen

Amnesty’s basisprincipes voor schone batterijen

Batterijen zijn cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering omdat die ervoor zorgen dat er minder gebruikgemaakt wordt van fossiele brandstoffen. Maar de productie ervan brengt op dit moment schade toe aan mens en milieu. Na de coronapandemie moeten bedrijven en overheden daarom volgens Amnesty International prioriteit geven aan een schone en groene productieketen voor batterijen. Vandaag brengen we daarvoor een lijst van basisprincipes uit.

Eerder Amnesty-onderzoek toonde aan dat ’s werelds grootste fabrikanten van elektronica en elektrische auto’s gebruikmaakten van kobalt die in de Democratische Republiek Congo door kinderen uit gevaarlijke mijnen was gehaald. Tegelijkertijd brengt de winning van lithium in Zuid-Amerika grote schade toe aan de watervoorziening en ecosystemen van inheemse bewoners. 

Batterijen kunnen ervoor zorgen dat we minder gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Maar de groeiende vraag ernaar brengt het risico met zich mee van nog meer mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling. 

Bedrijven en overheden verantwoordelijk

In Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the Battery Value Chain zet Amnesty de basisprincipes uiteen die regeringen en bedrijven moeten toepassen om te vermijden dat zij mensenrechtenschendingen of milieuschade veroorzaken of daaraan bijdragen. 

Amnesty’s basisprincipes voor batterijen zijn van toepassing op alle bedrijven die betrokken zijn bij de batterijenindustrie. Ook financiële instellingen vallen daaronder, omdat die veel mvo-fondsen verstrekken aan bedrijven die bijdragen aan de expansie van groene energie en het gebruik van batterijen.

De basisprincipes

Amnesty roept fabrikanten op om batterijen te ontwerpen waarbij zo min mogelijk grondstoffen worden verspild, door onder andere minder materialen en mineralen te gebruiken. Daarnaast vragen we hen te streven naar batterijen die 100 procent recyclebaar zijn.

De lijst basisprincipes wijst ook op de gevaren van grondstofdelving op de zeebodem, zoals bijvoorbeeld beschreven in een recent Greenpeace-rapport, en roept bedrijven en overheden op een moratorium hierop in te stellen om beschadiging van de zeebodem te voorkomen.

Daarnaast roept Amnesty bedrijven en overheden op samen te werken met milieuactivisten en inheemse gemeenschappen door hen om advies te vragen en te informeren over plannen en potentiële risico’s. 

Overheden moeten streng toezien op de naleving van milieuwetgeving, onderzoek doen naar beschuldigingen van misstanden en in de wet vastleggen dat bedrijven verplicht zijn er alles aan te doen om mensenrechtenschendingen in hun bedrijfsvoering en die van hun toeleveranciers te voorkomen.

Een cruciaal moment

‘Te lang zijn bedrijfsbelangen boven het beschermen van mensenrechten en het milieu gesteld. Het gevolg: schokkende ongelijkheid, klimaatverandering en een ogenschijnlijk onaflatende stroom slecht-nieuwsberichten over de toekomst. Zo hoeft het niet te zijn. We moeten ervoor zorgen dat nieuwe technologieën ons naar een betere toekomst leiden’, zegt Mark Dummett van Amnesty International. 

‘Dit is een cruciaal moment om de manier waarop onze economieën en industrieën opereren te heroverwegen. De pandemie is een nachtmerrie, maar geeft ons de kans om te bouwen aan een eerlijkere en meer duurzame wereld.’