11-stappenplan voor Europa

11-stappenplan voor Europa

Amnesty International heeft een uitvoerig 11-stappenplan om de vluchtelingencrisis in Europa grondig aan te pakken.

In het stappenplan ‘Agenda for Refugee Protection in Europe’ beschrijft Amnesty de belangrijkste pijnpunten en maatregelen die dringend genomen moeten worden:

Korte termijn

Op zeer korte termijn moet er een meer uitgewerkt Europees noodplan komen. Dat moet voorkomen dat er nog meer doden vallen bij de vluchtelingen die de hachelijke tocht naar Europa ondernemen, door veilige en legale manieren te voorzien om EU-landen te bereiken. Hervestiging, humanitaire visa en gezinshereniging zijn middelen daartoe.

Vluchtelingen moeten ook via land toegang krijgen tot Europese landen. Dat wil zeggen dat vluchtelingen de EU moeten kunnen binnenkomen langs officiële landsgrenzen, of ze nu geldige reisdocumenten hebben of niet. Er moeten voldoende goed gelegen en veilige grensposten komen die openstaan voor vluchtelingen, in plaats van hekken en quasi hermetisch afgesloten grenzen zoals nu het geval is. Push-backs, mishandeling en onnodig of excessief gebruik van geweld moeten uitgebannen worden.

Daarnaast moet de druk op de EU-landen aan de buitengrenzen verlicht worden door een noodspreidingsplan, zoals Juncker voorstelt. Maar er is meer nodig: deze landen moeten onmiddellijk financiële, technische en operationele hulp krijgen om de vluchtelingen op te vangen en een asielprocedure op te starten. 

Lange termijn

Op langere termijn moet er werk gemaakt worden van een daadwerkelijk gemeenschappelijk Europees asielsysteem. Dat er nu al zo’n systeem zou bestaan, is een fictie. De standaarden voor opvang, voor de asielprocedure, voor de toekenning van de status van vluchteling, voor integratie verschillen gevoelig van lidstaat tot lidstaat. 

Amnesty verzet zich tegen het invoeren van een lijst van “veilige landen van oorsprong”. Individuele beoordelingen van asielaanvragen moeten de norm blijven, ongeacht het land van herkomst. 

Buiten het grondgebied van de Europese Unie moet Europa blijven inzetten op zoek- en reddingsoperaties op de Middellandse Zee, ook op lange termijn. De steun aan transitlanden moet worden opgevoerd, zodat ook zij volwaardige asielsystemen ontwikkelen. 

Tot slot moet de Europese bijdrage aan humanitaire operaties in de regio’s waar de meeste vluchtelingen zich bevinden, bijvoorbeeld in de buurlanden van Syrië, worden opgevoerd. 
UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, luidde daarover eerder de alarmklok: het agentschap is zwaar ondergefinancierd en niet in staat om te voorzien in de noden van voeding, onderdak, essentiële medische zorgen en onderwijs van vluchtelingen en de gemeenschappen die hen ontvangen, onder meer in Libanon, Turkije en Jordanië.

Lees het volledige stappenplan ‘Agenda for Refugee Protection in Europe’.