Geven redt levens. Waarom steunen?

Geven redt levens. Waarom steunen?

Jouw financiële steun aan Amnesty International verdwijnt niet in een ondoorzichtige organisatie. Integendeel...

Met jouw steun zet Amnesty International projecten op poten, we brengen er concrete schendingen van mensenrechten mee aan het licht en redden mensenlevens.

Duizenden onderzoekers dagelijks in de weer

Er is dagelijks veel geld nodig voor wereldwijd onderzoek naar schendingen van mensenrechten. Duizenden mensen werken aan het verzamelen van informatie uit onder meer kranten, rapporten van de Verenigde Naties, berichten van plaatselijke organisaties en getuigenissen van vluchtelingen. Alle feiten worden uitvoerig gecontroleerd voordat Amnesty ze naar buiten brengt.

We sturen missies naar landen

Amnesty International stuurt jaarlijks tientallen missies naar landen waar mensenrechten worden geschonden, om getuigen te horen, gerechterlijke processen bij te wonen en/of met de autoriteiten te lobbyen. In 2011 waren er ondermeer missies naar Tunesië, Libië, Zuid-Soedan of de Democratische Republiek Congo.

Wij informeren de publieke opinie

Via nieuwsbrieven, magazines, website, een jaarrapport, persberichten, mediacampagnes,... informeren we een breed publiek over de mensenrechtensituatie in de wereld. Het is één van onze belangrijkste wapens en nog altijd een succesvolle methode om autoriteiten te dwingen mensenrechten na te leven.

Ons netwerk breidt zich uit

Amnesty International is sinds de oprichting in 1961 uitgegroeid tot de grootste mensenrechtenorganisatie ter wereld. We hebben leden, donateurs en sympathisanten in meer dan 150 landen. Er zijn momenteel Amnesty-afdelingen in 55 landen, waarvan 35 in niet-Westerse landen. Er is geld nodig voor de vestigingen van nieuwe afdelingen, maar ook om afdelingen te steunen in landen waar de plaatselijke organisatie minder geld heeft.

We steunen gezinnen van gevangenen

Amnesty heeft een fonds waarmee bijvoorbeeld gezinnen worden ondersteund waarvan de kostwinner als gewetensgevangene vastzit. Zo staan we de slachtoffers van schendingen direct en concreet bij in hun strijd voor een rechtvaardigere wereld.

Wij boeken geen kleine successen, alleen grote

Want dat zijn het toch, stuk voor stuk: de vrijlating van een gewetensgevangene, het terugvinden van een verdwenen mensenrechtenactivist, het stoppen van folterpraktijken, het afschaffen van de doodstraf in een land... 

Een paar voorbeelden van de kosten:

Met € 10,00 per maand kunnen we tien actie-oproepen klaarmaken en versturen naar de leden van onze schrijfactienetwerken om iemand in gevaar te redden van bijvoorbeeld foltering of de dood.

€ 16,00 per maand volstaat om continu druk uit te oefenen bij beleidsmakers om concrete stappen te nemen om geweld tegen vrouwen te stoppen.
Het kost € 21,00 om een gemartelde gevangene maandelijks te laten onderzoeken door een dokter van buiten de gevangenis.

Met een maandbedrag van € 48,00 zorg je ervoor dat onze onderzoekers hun missies kunnen verder zetten om meldingen van folteringen te onderzoeken.

Met € 53,00 kunnen wij een dossier aanleggen van een individuele gewetensgevangene die alleen omwille van zijn overtuiging, zijn oorsprong of zijn status werd opgesloten en die geen geweld heeft gebruikt of gepropageerd.

Fiscaal attest

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je automatisch een fiscaal attest in het voorjaar van het daaropvolgende jaar. Met dit attest kan je maar liefst tot 45% van je gift recupereren via belastingaftrek.

Steun mensenrechten met een gift
Kom op voor mensenrechten. Jouw steun verandert levens

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

hier niet op duwen