Fiscaal attest

Fiscaal attest

Amnesty International Vlaanderen vzw heeft een toelating van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken aan personen die op jaarbasis een gift van 40 euro of meer aan de organisatie schenken.

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je automatisch een fiscaal attest in de maand maart van het daaropvolgende jaar.

Met het fiscaal attest kan je 45% van je gift recupereren via belastingvermindering. Tot 2012 was dit percentage afhankelijk van je inkomen en je belastingschaal. Door een wijziging in de wetgeving geldt nu de regel van 45% voor iedereen.

GIFT 45% BELASTINGSVOORDEEL NETTO-GIFT
60 euro 27 euro 33 euro
100 euro 45 euro 55 euro
180 euro 81 euro 99 euro
hier niet op duwen