Eis een staakt-het-vuren en stop de humanitaire ramp

Petitie

Eis een staakt-het-vuren en stop de humanitaire ramp

31.662 / 35.000 handtekeningen

De ongeziene escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas en andere gewapende groepen eist een verwoestende tol van burgers. Ontelbare levens zijn verwoest, uiteengereten en overhoop gehaald. Met elke dag die voorbijgaat, gaan er meer levens verloren en verergert de humanitaire ramp in Gaza.  

Het aantal burgerdoden in Gaza blijft schrikbarend stijgen tijdens niet aflatende Israëlische bombardementen. Die startten als reactie op de aanvallen in Israël door Hamas en andere gewapende groepen die resulteerden in 1.400 doden en de ontvoering van burgers.

In de Gazastrook waren er op 15 januari 2024 al meer dan 23.000 Palestijnen gedood. Dit betrof voornamelijk burgers die onder andere door willekeurige en andere onwettige aanvallen gestorven zijn. Meer dan een derde van de slachtoffers in Gaza zijn kinderen. Talloze lichamen liggen nog steeds vast onder het puin. Miljoenen anderen worden geconfronteerd met nog meer ontheemding, onteigening en lijden. 

Minstens 200 Israëlische gijzelaars die door Hamas en andere gewapende groepen zijn ontvoerd en in Gaza worden vastgehouden, lopen nog gevaar. En het voortdurende willekeurige raketvuur op Israël brengt burgers in gevaar.

Israëls aangescherpte blokkade van Gaza verhindert de toegang van essentiële goederen zoals water, voedsel en brandstof. Hierdoor worstelen de meer dan 2 miljoen inwoners van de Gazastrook om te overleven. Er was al een humanitaire ramp door de zestien jaar durende illegale blokkade van de bezette Gazastrook door Israël. Deze ramp zal enkel erger worden als de gevechten niet onmiddellijk stoppen.  

Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, waaronder oorlogsmisdaden, door alle partijen in het conflict gaan intussen onverminderd door. 

Tegenover zulke ongebreidelde verwoesting en lijden, moet menselijkheid zegevieren.  
Een staakt-het-vuren kan een einde maken aan de onwettige aanvallen van alle partijen en het stijgende dodental in Gaza stoppen. Dan kunnen hulporganisaties levensreddende hulp, water en medische voorraden de Gazastrook binnenkrijgen. Het zou ook ziekenhuizen helpen om levensreddende medicijnen, brandstof en apparatuur te krijgen en om beschadigde afdelingen te herstellen.  

Een staakt-het-vuren biedt ook mogelijkheden om te onderhandelen over de vrijlating van gijzelaars en om onafhankelijke internationale onderzoeken te starten naar de oorlogsmisdaden die door alle partijen zijn begaan. Zo kan er een einde komen aan de langdurige straffeloosheid, die anders verdere wreedheden in de hand zal blijven werken. De wortels van dit conflict aanpakken en het Israëlische systeem van apartheid ten aanzien van Palestijnen ontmantelen, is meer dan ooit nodig.  

Teken de petitie en eis dat wereldleiders alle partijen oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en een einde maken aan de voortdurende humanitaire ramp in Gaza.
 

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank. Alleen je initialen en geboortejaar worden doorgegeven aan de geadresseerde(n) van de petitie.
Je telefoonnummer invullen is vrijblijvend. Vul je het in? Dan kan Amnesty je opbellen om je te informeren over onze acties of om je steun te vragen.
hier niet op duwen