België: strijd tegen seksueel geweld

België: strijd tegen seksueel geweld

68.000 handtekeningen

Tegen seksueel geweld,

bedankt!

Op vrijdag 10 december 2021, de Internationale Dag van de Mensenrechten, overhandigen Amnesty International en SOS Viol 68.000 petitie-handtekeningen aan staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz. Lees hier meer over de overhandiging.

De stem van 68.000 mensen die verandering eisen, mag niemand negeren. Wij hopen dan ook dat de federale regering dit signaal, deze noodkreet, ter harte neemt en werk maakt van de voornemens in het Nationaal Actieplan tegen Gendergerelateerd Geweld. Een plan waar wij - mits enkele bemerkingen - achter staan en waarvan we de uitvoering nauwgezet zullen opvolgen, in samenwerking met de verscheidene partners in de strijd tegen seksueel geweld.” Lees hier meer over het actieplan. 


“In anderhalf jaar campagnevoeren tegen seksueel geweld, werd erg duidelijk hoe diepgeworteld en alomtegenwoordig het probleem is. Zelden tekenden er meer Belgen in op een van onze petities, wat toont dat het thema enorm veel mensen raakt. Dat kan niet verbazen, als we weten dat 2 op 3 Belgen in de loop van het leven in aanraking kwam met een vorm van seksueel geweld en dat dat voor vrouwen en meisjes zelfs 81% is (UN-MENAMAIS 202*). Dat cijfer moet absoluut omlaag en de slachtoffers die toch nog vallen, moeten beter opgevangen worden.”

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen

De petitie eiste in 5 punten meer concrete actie voor een beter beleid tegen seksueel geweld:

  • Het toewijzen van een specifiek, transparant, duurzaam en toereikend budget voor de strijd tegen seksueel geweld, onder meer om te zorgen voor de bestendiging van de vier Zorgcentra na Seksueel Geweld en de oprichting van ten minste één Zorgcentrum per provincie of gerechtelijk arrondissement.
  • Het versterken van de basis- en permanente vorming van politionele en juridische actoren die in contact komen met slachtoffers van seksueel geweld. 
  • Strijden tegen straffeloosheid voor verkrachting en het aandeel seponeringen verminderen, onder meer door het verbeteren van de gerechtelijke procedures.
  • Het waarborgen van een sterke preventie en mensenrechteneducatie op het gebied van seksueel geweld.
  • Het verbeteren van de verzameling en publicatie van gegevens over verkrachting (prevalentie, profiel van slachtoffers, veroordelingen, enz.) om de politieke besluitvormers in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen.

 

Vragen over seksueel geweld of hulp nodig? Bekijk hier welke hulplijn het meeste geschikt is voor jou.

*De meest recente cijfers vind je in het UN-MENAMAIS onderzoek, o.l.v. Prof. Dr. Ines Keygnaert (UGent)

hier niet op duwen