Noorwegen: respecteer rechten van de Sami

Actietermijn: 
03/04/2023 tot 15/05/2023

Noorwegen: respecteer rechten van de Sami

Wie?
Samische rendierherders in Noorwegen

Wat is er aan de hand?
Het Hooggerechtshof van Noorwegen oordeelde op 11 oktober 2021 dat de door de overheid uitgevaardigde licenties van windmolenparken van Fosen ongeldig zijn omdat het recht van de Samische rendierherders om hun cultuur uit te oefenen, ondermijnd wordt. De rendierhouderij is een belangrijk fundament van de Samische taal en cultuur. Volgens UNESCO wordt de Zuid-Samische taal met uitsterven bedreigd. De windmolenparken, met in totaal 151 windmolens, hoogspanningslijnen, wegen en andere infrastructuur, bezetten de helft van de winterweiden voor rendierherders in het district Fosen.

Wat kan jij doen?
Roep de Noorse overheid op om de rechten van de Sami te respecteren.

 

Achtergrondinfo

De Samische cultuur
De Sami zijn een inheems volk dat traditioneel gevestigd is in Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. In de Scandinavische landen wordt etniciteit niet geregistreerd, dus zijn er geen officiële cijfers over het aantal Sami. Maar er wordt aangenomen dat er tussen 40.000 en 60.000 Sami in Noorwegen wonen. De meerderheid onder hen woont in wat wordt beschouwd als het traditionele Samische nederzettingsgebied in Midden- en Noord-Noorwegen.

Net als bij andere inheemse volkeren is de traditionele economie van de Sami nauw verbonden met de natuur en een belangrijk fundament van hun taal en cultuur. Vissen, jagen, vallen zetten, verzamelen, ambachten en rendierhouderij staan centraal in de Sami-traditie. Er zijn traditioneel elf verschillende Sami-talen.

Internationaal recht
Het recht van inheemse volkeren en minderheden om hun cultuur uit te oefenen staat verankerd in het internationaal recht. Het Noorse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de windmolenparken van Fosen in strijd zijn met de mensenrechten, aangezien het hoeden van rendieren een belangrijke basis vormt van de Samische taal en cultuur. Het Hooggerechtshof concludeerde in zijn vonnis dat het besluit van de regering om een concessie te verlenen voor de windmolenparken in strijd is met de rechten van de rendiereigenaren op grond van artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en dat de concessies daarom ongeldig zijn. 
 

STUUR EEN OPROEP NAAR: 

Prime Minister Jonas Gahr Støre 
Prime Minister's Office 
PO Box 8001 
Dep.0030 Oslo 
Norway 

E: [email protected] 

STUUR EEN KOPIE NAAR: 

Ambassade van Noorwegen
Ambassadeur Per Strand Sjaastad
Archimedestraat 17
1000 Brussel

E: [email protected]

Ontvang de schrijfacties per e-mail

   

hier niet op duwen