Mexico: rechten van slachtoffers van femicide in gevaar

Actietermijn: 
10/01/2023 tot 15/02/2023

Mexico: rechten van slachtoffers van femicide in gevaar

De procureur-generaal van de deelstaat Mexico heeft op 15 november 2022 opnieuw een openbare verontschuldiging tegenover de slachtoffers van vrouwenmoorden en verdwijningen geannuleerd. Amnesty International dringt er bij de procureur-generaal op aan een openbare verontschuldiging te publiceren en het recht van de slachtoffers en hun familieleden op gerechtigheid en vergoeding van de geleden schade ten volle te garanderen.
 

Achtergrondinfo

De situatie van gendergerelateerd geweld is bijzonder ernstig in de staat Mexico, één van de 32 deelstaten van Mexico. Volgens het Mexicaans Secretariaat van Openbare Veiligheid werden in de deelstaat Mexico tussen 1 januari en 31 oktober 2022 ten minste 120 vrouwenmoorden gepleegd, meer dan in alle andere deelstaten. Ook de frequentie van de verdwijning van vrouwen en meisjes is er bepaald zorgwekkend. Volgens cijfers van de Nationale Onderzoekcommissie blijft de verblijfplaats van 353 vrouwen en meisjes die tussen 1 januari en 31 oktober 2022 in de staat Mexico als vermist zijn opgegeven, onbekend. 

In deze context had de procureur-generaal van de staat Mexico toegezegd een openbare verontschuldiging uit te brengen aan de slachtoffers en families van vier bekende gevallen van vrouwenmoorden en verdwijningen in de staat. Het betreft: Nadia Muciño Márquez, verdwenen en vermoord in 2004; Daniela Sánchez Curiel, verdwenen in 2015, waarvan de verblijfplaats onbekend is en waarvan de familie veronderstelt dat zij het slachtoffer was van vrouwenmoord; Diana Velázquez Florencio, verdwenen en vermoord in 2017; en Julia Sosa Conde, verdwenen en vermoord in 2018.

De openbare verontschuldiging zou een erkenning zijn van: 1) de tekortkomingen in het onderzoek naar deze zaken, 2) het gebrek aan doeltreffende maatregelen om gendergerelateerd geweld in de staat Mexico te voorkomen, te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen, en 3) de omvang van het probleem van gendergerelateerd geweld in de staat Mexico. De verontschuldiging in kwestie is echter al drie keer afgelast zonder enige uitleg van de autoriteiten. 

Er bestaan duidelijke internationale richtlijnen inzake de verplichting van staten om geweld tegen vrouwen te onderzoeken en te bestraffen en om vrouwen die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld een uitzicht te geven op één of andere vorm van herstel. Het Inter-Amerikaanse Hof bepaalde in de zaak Gonzalez et al ("Campo algodonero") tegen Mexico dat verdwijningen en moorden op vrouwen moeten worden onderzocht vanuit een genderperspectief. Bovendien oordeelde het Hof dat het de plicht van de staat is om dergelijke zaken zorgvuldig te onderzoeken om straffeloosheid en herhaling van soortgelijke feiten te voorkomen. Het Verdrag van Belém do Pará, dat Mexico heeft ondertekend, bepaalt dat staten verplicht zijn de nodige gerechtelijke en administratieve mechanismen in te stellen om ervoor te zorgen dat vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld daadwerkelijk herstel kunnen krijgen.
 

STUUR EEN OPROEP NAAR: 

Fiscal José Luis Cervantes Martinez
Avenida J. M. Morelos 1300, 
Vértice Toluca de Lerdo
Estado de México
 

E: [email protected] 

STUUR EEN KOPIE NAAR: 

Ambassade van Mexico
Ambassadeur Rogelio Granguillhome Morfin
Franklin Rooseveltlaan 94
1050 Elsene

E:   [email protected]

Ontvang de schrijfacties per e-mail