Jemen: laat journalist vrij

Actietermijn: 
03/08/2022 tot 15/09/2022

Jemen: laat journalist vrij

Journalist Younis Abdelsalam (28) wordt al bijna een jaar vastgehouden zonder aanklacht door de Huthi de facto overheid in Sanaa, Yemen. Hij werd een nacht vastgehouden in een ondergrondse cel van een onofficieel detentiecentrum. Hij werd er valselijk van verdacht in verbinding te staan met buitenlandse mogendheden. Na zijn arrestatie werd hij gedurende 80 dagen onderworpen aan gedwongen verdwijning en vervolgens 3 maanden incommunicado vastgehouden. Amnesty International roept de Huthi de facto overheid op om Younis Abdelsalam onmiddellijk vrij te laten. In afwachting van zijn vrijlating moet hij beschermd worden tegen foltering en andere mishandeling en toegang krijgen tot een advocaat, zijn familie en adequate gezondheidszorg. 

Achtergrond

Alle partijen in het conflict - onder hen Huthi-strijdkrachten, de Jemenitische overheid, Saudi-Arabië, de door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aangestuurde coalitie, en Jemenitische strijdkrachten met steun van de VAE - hebben zich schuldig gemaakt aan arbitraire detentie, gedwongen verdwijning, belaging, foltering en andere mishandeling en oneerlijke processen.

In de gebieden van de Huthi-strijdkrachten werden critici, tegenstanders, journalisten, mensenrechtenverdedigers en leden van de Baha’i-gemeenschap willekeurig gearresteerd en vastgehouden. Ze hebben ook een groot aantal van hen onderworpen aan oneerlijke processen, incommunicado detentie en gedwongen verdwijningen. De meerderheid van de getroffenen waren leden of aanhangers van de politieke partij al-Islah.

In mei 2021 publiceerde Amnesty International een diepgaand onderzoek naar de ervaringen van een minderheid van niet-strijders waaronder journalisten, politieke tegenstanders en leden van de Baha’i-minderheid die waren vrijgelaten in het kader van politieke onderhandelingen in 2020 nadat ze onwettig waren in hechtenis genomen en tot zeven jaar lang gefolterd. Na hun vrijlating werden de Baha’is in ballingschap gedwongen en werd hun vertrek door de Verenigde Naties onderhandeld. Acht andere gedetineerden werden verbannen naar andere delen van het land.

De omstandigheden in de Huthi-gevangenissen – het gaat om massale overbevolking, onvoldoende gezondheidszorg en gebrek aan voedsel, schoon water en sanitair – zorgden voor de verspreiding van het Covid-19-virus, waardoor de gevangenen ernstige gezondheidsrisico’s liepen. Alle betrokken partijen namen onvoldoende maatregelen om de gedetineerden te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De internationaal erkende Jemenitische overheid heeft ook mensenrechtenverdedigers en andere activisten lastiggevallen, bedreigd en willekeurig gearresteerd. Jemenitische strijdkrachten met steun van de VAE voerden een campagne in Zuid-Jemen van willekeurige detentie en gedwongen verdwijningen.

STUUR EEN OPROEP NAAR: 

Ansarullah Spokesperson

Mohamed Abdelsalam

E: [email protected]

Ontvang de schrijfacties per e-mail

   

hier niet op duwen