IRAN: vernietig doodstrafvonnis tegen Reza Rasaei

Actietermijn: 
01/12/2023 tot 29/02/2024

IRAN: vernietig doodstrafvonnis tegen Reza Rasaei

Wie?
De Koerdische Reza (Gholamreza) Rasaei uit Iran.

Wat is er aan de hand? 
De Iraans-Koerdische Reza Rasaei riskeert executie als gevolg van de Vrouw, Leven, Vrijheid-protesten die van september tot december 2022 in Iran plaatsvonden. Na een manifest oneerlijk proces werd hij op 7 oktober 2023 tot de doodstraf veroordeeld voor een moord. Deze straf werd op 16 december bevestigd door het Hooggerechtshof. Ook de vraag van zijn advocaat om de zaak tegen hem te herbekijken werd op 16 januari 2024 verworpen. Hij zou volgens de autoriteiten een lid van de revolutionaire garde gedood hebben. De veroordeling gebeurde op basis van bekentenissen die door foltering afgedwongen werden en Reza ontkent elke betrokkenheid bij de dood van de agent.  

Wat wil Amnesty?
Amnesty wil dat het doodstrafvonnis tegen Reza Rasaei vernietigd wordt. De autoriteiten moeten een onafhankelijk onderzoek instellen naar wie verantwoordelijk was voor het folteren en mishandelen van Reza Rasae, en hen berechten. Bovendien moeten de autoriteiten Reza Rasaei beschermen tegen verdere foltering en andere mishandeling. 
 

ACHTERGROND

Repressie tegen demonstranten blijft doorgaan
In het najaar van 2022 brak in Iran een volksopstand uit als reactie op de dood van Zhina (Mahsa) Amini. Zij werd op 16 september 2022 door de Iraanse zedenpolitie gedood, enkele dagen na haar willekeurige aanhouding. De Iraanse autoriteiten hanteerden een strategie van repressie en pleegden disproportioneel geweld tegen demonstranten. Ze gebruikten daarbij scherpe munitie, metalen pellets en traangas. Ook het rechtssysteem draagt bij aan de repressie. Minstens 7 deelnemers werden geëxecuteerd nadat ze arbitrair vastzaten, gefolterd werden en hen het recht op een eerlijk proces ontzegd werd. Internationale observeerders krijgen geen toegang tot rechtszaken die verband houden met de protesten.
 

STUUR EEN OPROEP NAAR: 

Head of judiciary, 
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the EU, 
Franklin Rooseveltlaan 15    
1050 Brussel

E:  [email protected]

 

Ontvang de schrijfacties per e-mail

   

hier niet op duwen