TripAdvisor: stop het aanbieden van illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied

Petitie

TripAdvisor: stop het aanbieden van illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied

2.661 handtekeningen van het 1000 streefdoel

Leer schieten als een soldaat, rijd met een kameel of neem deel aan een toer van historische sites – en dat allemaal op gestolen land! TripAdvisor maakt het mee mogelijk dat je tijdens een bezoek aan één van de vele illegale Israëlische nederzettingen aan dit soort activiteiten kunt deelnemen.

TripAdvisor biedt meer dan 70 verschillende verblijven, activiteiten en bezienswaardigheden aan in illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied en ondersteunt zo de economische leefbaarheid en draagt bij tot de uitbreiding van die nederzettingen. Doordat TripAdvisor ze aanprijst als toeristische bestemmingen, helpt het om de illegale praktijk als normaal en legitiem te beschouwen. De nederzettingen zijn nochtans in strijd met het internationaal recht - het is een oorlogsmisdrijf om bezet gebied te koloniseren. Gestolen gebied hoort geen toeristische trekpleister te worden.

Sinds 1967, toen Israël de Westbank, met inbegrip van Oost-Jeruzalem veroverd en bezet heeft, heeft de Israëlische overheid de stichting en uitbreiding van nederzettingen gepromoot.

De nederzettingen leiden tot een heel aantal mensenrechtenschendingen waarvan de Palestijnen het slachtoffer zijn, bijvoorbeeld van het recht op een behoorlijke levensstandaard, het recht op onderdak, het recht op gezondheid en de vrijheid zich te bewegen en het recht op onderwijs. Bovendien halen de nederzettingen de Palestijnse economie onderuit. Door toerisme in de nederzettingen aan te zwengelen, draagt TripAdvisor bij tot deze mensenrechtenschendingen.

 

Roep Stephen Kaufer, CEO van TripAdvisor Inc. op om op het platform geen aanbiedingen meer op te nemen van verblijven, activiteiten en bezienswaardigheden in illegale Israëlische nederzettingen of aangeboden door kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden.

 

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 BrusselIngang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243