Humanitaire hulp voor Noordwest-Syrië

Humanitaire hulp voor Noordwest-Syrië

Bedankt voor jullie handtekeningen! 

TIJDENS EEN VERGADERING VAN DE VN-VEILIGHEIDSRAAD SPRAKEN RUSLAND EN CHINA HUN VETO UIT TEGEN VERLENGING VAN HUMANITAIRE HULP AAN SYRISCHE BURGERS. 

Vanaf 10 juli komt er daardoor een einde aan de humanitaire hulp die voor miljoenen burgers in het noordwesten van Syrië van levensbelang is. ‘Verachtelijke en gevaarlijke veto’s’, vindt Amnesty International.

 

Het meest recente Amnesty-rapport ‘Nowhere is safe for us’: Unlawful attacks and mass displacement in north-west Syria’ beschrijft hoe de Syrische en Russische regeringen begin dit jaar opzettelijk ziekenhuizen en scholen bestookten in Idlib.

De aanvallen op residentiële zones hebben ervoor gezorgd dat bijna een miljoen mensen op de vlucht sloegen in eigen land. De mannen, vrouwen en kinderen trokken naar overbevolkte kampen voor ontheemden of zochten veiligheid in leegstaande sportcomplexen en andere publieke gebouwen die werden omgevormd tot een tijdelijke schuilplaats. 

Zonder inkomen zijn ze nu aangewezen op humanitaire hulp. De toegang tot de gezondheidszorg is er schaars o.m. door een gebrek aan medisch materiaal. Vele scholen moesten zelfs sluiten vanwege geldgebrek.

Wat gebeurt er met jouw handtekening?

Op 10 juli verloopt de VN-resolutie omtrent humanitaire hulp in Syrië. We dringen met name bij Rusland er op aan om de vernieuwing van dit VN-hulpmechanisme voor minstens 12 maanden niet te blokkeren. Om de druk tijdig op te voeren, overhandigen we vanaf 8 juni elke week een deel van jullie handtekeningen tot de volgende sessie van de VN-veiligheisraad plaatsvindt.  

Verwijzingen naar Amnesty’s rapport

Tijdens het debat rond de humanitaire crisis in Syrië verwezen vertegenwoordigers van zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks naar ons onderzoek. Verschillende andere staten spraken over het belang van de vernieuwing van grensoverschrijdende hulp (resolutie 2504) – Amnesty’s belangrijkste aanbeveling.

 

hier niet op duwen