Humanitaire hulp voor Noordwest-Syrië

Petitie

Humanitaire hulp voor Noordwest-Syrië

2.134 / 5.000 handtekeningen

Op 10 juli verloopt de VN-resolutie voor humanitaire hulp in Syrië. Die maakt hulp mogelijk over de grenzen heen, voor mensen op de vlucht voor geweld in Noordwest-Syrië. 

Als Rusland in de VN-Veiligheidsraad zijn veto stelt tegen een vernieuwing, dreigen 1 miljoen mensen zonder voedsel en andere basisnoden te vallen. 

Het meest recente Amnesty-rapport ‘Nowhere is safe for us’: Unlawful attacks and mass displacement in north-west Syria’ beschrijft hoe de Syrische en Russische regeringen begin dit jaar opzettelijk ziekenhuizen en scholen bestookten in Idlib.

De aanvallen op residentiële zones hebben ervoor gezorgd dat bijna een miljoen mensen op de vlucht sloegen in eigen land. 

De mannen, vrouwen en kinderen trokken naar overbevolkte kampen voor ontheemden of zochten veiligheid in leegstaande sportcomplexen en andere publieke gebouwen die werden omgevormd tot een tijdelijke schuilplaats. 

Zonder inkomen zijn ze nu aangewezen op humanitaire hulp. De toegang tot de gezondheidszorg is er schaars o.m. door een gebrek aan medisch materiaal. Vele scholen moesten zelfs sluiten vanwege geldgebrek.

Roep Rusland op om de humanitaire hulp niet te blokkeren 

Wat gebeurt er met jouw handtekening?

Op 10 juli verloopt de VN-resolutie omtrent humanitaire hulp in Syrië. We dringen met name bij Rusland er op aan om de vernieuwing van dit VN-hulpmechanisme voor minstens 12 maanden niet te blokkeren. Om de druk tijdig op te voeren, overhandigen we vanaf 8 juni elke week een deel van jullie handtekeningen tot de volgende sessie van de VN-veiligheisraad plaatsvindt.  

Verwijzingen naar Amnesty’s rapport
Tijdens het debat rond de humanitaire crisis in Syrië verwezen vertegenwoordigers van zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks naar ons onderzoek. Verschillende andere staten spraken over het belang van de vernieuwing van grensoverschrijdende hulp (resolutie 2504) – Amnesty’s belangrijkste aanbeveling. 

 

Lees meer

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.
hier niet op duwen