Peiling seksueel geweld

Peiling seksueel geweld

Dagelijks worden er in België gemiddeld 100 mensen verkracht. Dat zijn elke dag 100 levens die nooit meer hetzelfde zullen zijn. Het geweld blijft vaak onder de radar, slechts 1 op 10 personen doet aangifte. Daarom deed Amnesty eind 2019 een grootschalige peiling over de impact van seksueel geweld. 

20% van de bevraagde vrouwen en 14% van de bevraagde mannen zegt ooit verkracht te zijn geweest. Dat is een enorm hoog cijfer.

 


mythes en taboes

Slachtoffers durven vaak niet te spreken over wat hen is overkomen uit angst voor onbegrip of stigmatisering. Bij een deel van de bevolking heersen nog steeds een pak schadelijke vooroordelen en stereotypes over seksueel geweld. 

Uit onze enquête blijkt dat:

  • 19% van de ondervraagde Belgische mannen vindt dat slachtoffers van seksueel geweld mee verantwoordelijk zijn als ze sexy kledij dragen.
     
  • 40% van de bevraagde mannen vindt dat er geen sprake is van verkrachting als iemand niet expliciet weigert 

Nochtans is er steeds sprake van verkrachting of seksueel geweld zolang er geen toestemming werd gegeven. Bovendien is het zo dat veel slachtoffers van seksueel geweld verlammen als reactie en daardoor niet meer kunnen weigeren of zich verdedigen. Iva Bicanic, klinisch psycholoog en oprichter van het Centrum Seksueel Geweld, vertelt dat zo’n 70% van de verkrachtingsslachtoffers zich niet verzet of zelfs meewerkt tijdens een verkrachting. Dit is een overlevingsreactie van het lichaam die iedereen kan overkomen. Het bestaan van het fenomeen 'verlamming' wordt wel door 86% van de bevraagden erkend.

 

HOGE SEPONERINGSGRAAD

Een ander pijnpunt is het zorgwekkend hoge seponeringscijfer. Tussen 2010 en 2017 werd 53% van de verkrachtingszaken door het parket geseponeerd zonder gevolg. Dit is een erg hoog cijfer en één van de grootste knelpunten. De twee belangrijkste oorzaken: gebrek aan opleiding en gebrek aan bewijs.

Om penetratie en een gebrek aan toestemming, de twee elementen waaruit verkrachting bestaat, aan te tonen, is materieel bewijs, zoals een medisch attest, vereist. Het verkrijgen van dergelijk bewijs is in veel gevallen niet gemakkelijk, vooral wanneer de klacht dagen, maanden of zelfs jaren nadien wordt ingediend.

LEES HET DOSSIER                         
hier niet op duwen