Eis gerechtigheid voor uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar

Eis gerechtigheid voor uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar

Deze petitie is afgesloten. 

8.606 mensen in België tekenden de Nederlandstalige petitie en riepen zo Qatar en FIFA op om uitgebuite arbeiders en hun families de herstelbetaling te geven waar ze recht op hebben. Bedankt!

Tot op vandaag verzaken FIFA en Qatar aan hun verplichtingen en verantwoordelijkheden. Aan de vooravond van het toernooi kondigde FIFA een “Legacy Fund” aan dat echter geen compensatie voor uitgebuite werknemers bevat. Ook beweringen dat werknemers compensatie kunnen krijgen via bestaande mechanismes, zijn foutief.

Amnesty International zet de strijd voor gerechtigheid verder. In maart 2023 komen de voetbalbonden opnieuw bijeen op het jaarlijkse FIFA Congres. Wij blijven de druk hoog houden zodat de hardst werkende ploeg van het voorbije WK de compensatie krijgt die ze verdient. 

 

Het WK voetbal in Qatar werd gebouwd met het bloed, zweet en tranen van honderdduizenden arbeidsmigranten wiens mensenrechten werden geschonden. Voetbal heeft hun levens voorgoed veranderd. Zij hebben recht op herstelbetalingen.

Arbeiders werkzaam in WK-projecten moesten dagenlang werken in de zinderende hitte en werden vaak te laat of helemaal niet betaald. Ook is de dood van werknemers niet onderzocht. Families van overleden arbeiders verloren hun dierbare en blijven nu achter zonder kostwinner.

Deze oproep werd openlijk gesteund door meerdere voetbalbonden, supportersgroepen en sponsors van het WK. Uit onze wereldwijde opiniepeiling bleek dat de overgrote meerderheid van het publiek zich ook achter de eis tot compensatie stelt. 

De hardst werkende ploeg heeft recht op evenveel prijzengeld als de Wereldkampioen. De hardst werkende ploeg verdient ook een Wereldbeker.