Onze werkwijze

Onze werkwijze

Amnesty doet onderzoek, spreekt autoriteiten aan op mensenrechtenschendingen en roept hen publiekelijk ter verantwoording. Dat doen we namens al onze leden en schenkers. Hun betrokkenheid en verontwaardiging zet Amnesty om in daden. 

Als beweging willen we altijd en overal kunnen zeggen wat we willen, tegen welke machthebbers dan ook. We doen gedegen onderzoek, hebben een wereldwijd actienetwerk en lobbyen bij regeringen en bedrijven. Samen krijgen we mensen vrij die onterecht opgesloten zitten. We veranderen het beleid om de rechten van miljoenen mensen te beschermen en zorgen voor een samenleving die eerlijker, vrijer en rechtvaardiger is. 

Om onze onafhankelijkheid te bewaken, nemen we voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of bedrijven. Daarom zijn bijdragen van onze supporters zo belangrijk. 


MISSIE AMNESTY INTERNATIONAL 
aMNESTY STREEFT NAAR EEN RECHTVAARDIGE WERELD WAARIN IEDEREEN GELIJKE MENSENRECHTEN HEEFT EN IN VRIJHEID KAN LEVEN


 

36.886 SUPPORTERS 

GAVEN SAMEN in 2022

4.867 MILJOEN EURO 

GOED VOOR 

87% van onze inkomsten

ONPARTIJDIG EN ONAFHANKELIJK 

WAAR ONS GELD VANDAAN KOMT

87% van onze inkomsten komt van individuele giften (vooral maandelijkse donateurs, maar ook eenmalige giften en legaten). Daarnaast is een deel van de werking van Amnesty Vlaanderen, zoals mensenrechteneducatie, erkend door de Vlaamse overheid als socio-cultureel werk waarvoor we Vlaamse subsidies ontvangen. De categorie ‘overige’ omvat steun van bedrijven en foundations.

INKOMSTEN 2022:

 

Onderzoek, RAPPORTEN, activisme

Waarin we ons geld investeren

Onze uitgaven gaan in de eerste plaats naar mensenrechtenwerk. Enerzijds op het niveau van onze internationale beweging en anderzijds binnen onze Vlaamse afdeling voor onderzoek, bewegingswerk, het opzetten van acties, trajecten voor beleidsbeïnvloeding en sensibilisering. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van ons budget opnieuw geïnvesteerd in fondsenwerving. In onze ambassadeurs die de straat op trekken en van deur tot deur gaan om nieuwe schenkers en leden aan te spreken, in nieuwe (vaak digitale) methodes om nieuwe schenkers aan te trekken en in communicatie en interactie met onze bestaande schenkers en leden. De andere uitgaven gaan over personeels- en werkingskosten (kantoor en infrastructuur).

UITGAVEN 2022:

crisisonderzoek

 

MEER MIDDELEN VOOR MENSENRECHTEN

Als beweging willen we dezelfde impact genereren als de voorbije 60 jaar. Daarvoor moeten we groei kunnen realiseren. Een van de motoren achter die groei is fondsenwerving: meer mensen die Amnesty steunen laat ons toe om meer onderzoek te doen, meer actie te ondernemen voor mensenrechten, meer beleidsmakers aan te sporen en meer mensen in nood te helpen.

Onze ambassadeurs trekken daarom de straat op en gaan van deur tot deur om mensen te vragen Amnesty's mensenrechtenwerk te steunen. Mocht je hierover vragen hebben, kan je steeds terecht bij [email protected]

 

Hoe jij het mee het verschil maakt