Centen

Centen

Amnesty International draagt onafhankelijkheid en onpartijdigheid hoog in het vaandel. Van zeer groot belang daarin is haar financiële onafhankelijkheid.

Amnesty accepteert geen giften of subsidies van de federale overheden.

Voor het werven van fondsen zijn richtlijnen opgesteld, om te voorkomen dat Amnesty werkelijk of schijnbaar afhankelijk wordt van welke groepering dan ook. Dit wil zeggen dat Amnesty voor haar werk bijna geheel is aangewezen op giften en bijdragen van haar leden en schenkers. Ze accepteert wel een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap, maar enkel voor mensenrechteneducatie en lokale groepenbegeleiding. 

Amnesty wil haar sympathisanten transparant, duidelijk en volledig informeren over het gevoerde beleid en volledige verantwoording afleggen over het gebruik van de haar toevertrouwde middelen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door een externe revisor, Clybouw, wat resulteerde in een verklaring zonder voorbehoud. 

Amnesty International Vlaanderen vzw is een door de overheid erkende ngo. Op basis van controles door de Federale Overheidsdienst Financiën ontving Amnesty Vlaanderen het recht om fiscale attesten uit te keren.

De inkomsten en uitgaven van Amnesty worden jaarlijks gecontroleerd door externe financiële experts. Daarom passen wij ook het principe van open boekhouding toe. Iedereen kan een gedetailleerd financieel verslag van Amnesty opvragen. Dit kan via [email protected] of via telefoon op +32 2 669 37 37. Het verslag kan ook geconsulteerd worden op onze website.

Transparantie

Amnesty wil zijn supporters transparant, duidelijk en volledig informeren over het gevoerde beleid en volledige verantwoording afleggen over het gebruik van de toevertrouwde middelen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering. Ze wordt gecontroleerd door een externe revisor, Clybouw, die onze rekeningen voor 2016 zonder enig voorbehoud goedkeurde. 

Fiscaal attest

Amnesty International Vlaanderen vzw is een door de overheid erkende ngo. Op basis van controles door de FOD Financiën kreeg Amnesty Vlaanderen het recht om fiscale attesten uit te reiken voor de periode 2012-2017. 

Meer informatie

Amnesty International Vlaanderen vzw heeft een toelating van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken aan personen die op jaarbasis een gift van 40 euro of meer aan de organisatie schenken.

Extern revisor

Jaarlijks licht een extern revisor de jaarrekening en de begroting van Amnesty International Vlaanderen door. Amnesty rapporteert deze doorlichting aan haar Algemene Vergadering en plaatst ze daarna op haar website. Hieronder kan je de verslagen van de voorbije jaren raadplegen.

Bedrijfsrevisoren André Clybouw & Co.
Oosterveldlaan 246
2610 Wilrijk
T: 03 440 41 26

 

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

hier niet op duwen