Onze stem werd gehoord

Onze stem werd gehoord

Amnesty liet ook in 2020 zijn stem weer klaar en duidelijk horen, en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Bij demonstraties, in de media en in het publieke debat maakten we met veel overtuiging – en met de steun van duizenden supporters – onze standpunten kenbaar. We lichten er een aantal voor je uit.


detentie van kinderen

Samen met het platform Kinderen op de vlucht vroeg Amnesty de Belgische overheid een einde te maken aan de detentie van kinderen omwille van migratieredenen. Meer dan 40.000 mensen steunden onze oproep om het hoger belang van het kind steeds voorop te plaatsen. De nieuwe federale regering kondigde aan dat minderjarigen niet vastgehouden kunnen worden in gesloten centra. Amnesty zal erop toezien dat dit mooie voornemen ook verzilverd wordt in de wetgeving. 

 

 

 

 BETER POLITIEWERK

Samen met het platform Stop etnisch profileren, wil Amnesty komaf maken met de discriminerende praktijk waarbij politieagenten mensen aanhouden op basis van negatieve vooroordelen over afkomst, huidskleur, nationaliteit of geloof, in plaats van objectieve redenen. Sinds de start van de campagne in maart voerden we constructieve gesprekken met de federale politie, namen we deel aan een hoorzitting in het Brusselse parlement om de relatie te verbeteren tussen politie en burgers in de hoofdstad, en namen vier politiezones (Antwerpen, Mechelen-Willebroek, Brussel-Noord en Gent) een handelingskader aan dat agenten op straat helpt om kwaliteitsvolle en correcte identiteitscontroles uit te voeren.


WOONZORGCENTRA

Amnesty onderzocht in België de situatie in de woonzorgcentra tijdens de eerste periode van de COVID-19 uitbraak, van maart tot oktober 2020. We stelden vast dat de Belgische autoriteiten de mensenrechten van de bewoners in woonzorgcentra hebben geschonden. Onder meer het recht op gezondheid, het recht op leven en het verbod op discriminatie werden met de voeten getreden. Het rapport kreeg veel gehoor in de media, niet alleen in België, maar ook in andere landen. De politieke respons bleef niet uit: er was debat in het Vlaamse en in het federale parlement, en Minister Beke en andere politici reageerden publiek op de vaststellingen van Amnesty. We hopen op een positief resultaat: een beleid rond woonzorgcentra, dat de mensenrechten van ouderen centraal stelt.

 

 


GRIEKSE EILANDEN

Meer dan 26.000 mensen in België steunden onze oproep om kwetsbare mensen op de Griekse eilanden te beschermen. Amnesty overhandigde de handtekeningen aan voormalig premier Sophie Wilmès tijdens een persoonlijk gesprek. In mei werden 18 kinderen zonder ouders of voogd uit de Griekse vluchtelingenkampen overgebracht naar België. Dat was zonder meer een stap in de goede richting.

 

 

 

 


#SAVEAHMaDREZA

Duizenden mensen schaarden zich achter onze acties om het leven van spoedarts Ahmadreza Djalali te redden. Het Vlaamse, Brussels en federaal parlement keurden unaniem resoluties goed waarin gratie wordt gevraagd voor de VUB-gastdocent. Ook het Europees Parlement en de VN spraken zich expliciet uit tegen zijn executie. Amnesty blijft onverminderd actievoeren om de executie van Djalali te stoppen.

 SCHRIJFMARATHON

Het doodvonnis van Magai Matiop Ngong uit Zuid-Soedan werd ingetrokken. Magai was pas 15 jaar toen hij na een ongeluk ter dood veroordeeld werd voor de moord op zijn neef. Tijdens de Schrijfmarathon in 2019 kwamen meer dan 765.000 mensen in actie voor Magai, met succes. In december 2020 kropen we weer massaal in onze pen om gerechtigheid te eisen voor de tien mensen en groepen die deze keer centraal stonden. Ondanks de geldende coronamaatregelen die grote schrijfevenementen onmogelijk maakten, werden er nooit eerder zoveel schrijfpakketten besteld. Alle brieven en kaartjes worden nu verzameld en geteld. Houd onze Schrijfmarathonpagina in de gaten voor het eindtotaal en andere updates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogtepunten in 2020