Stop de Russische agressie tegen Oekraïne

Petitie

Stop de Russische agressie tegen Oekraïne

8.281 / 10.000 handtekeningen

Bescherm burgers in oekraïne

Op dit moment vindt er een verschrikkelijke mensenrechtencrisis plaats in Oekraïne. Op 24 februari 2022 vielen Russische tanks het land binnen. Sindsdien zijn er al honderden mensen omgekomen, onder wie kinderen. De VN meldt dat er al meer dan 8 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht. Duizenden levens staan nog op het spel.

De Russische troepen begaan de ene mensenrechtenschending na de andere in Oekraïne. Roep Rusland op om hier onmiddellijk mee te stoppen, burgers te beschermen en het internationaal recht te respecteren.

Amnesty International documenteerde tal van schendingen van het internationale oorlogsrecht en mensenrechten. Zo vallen er burgerdoden bij aanvallen in woonwijken en op infrastructuur, zijn er aanvallen op beschermde gebouwen als ziekenhuizen en scholen en zet Rusland verboden wapens als clusterbommen in. Dat zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. En de verantwoordelijken moeten worden berecht.

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank. Alleen je initialen en geboortejaar worden doorgegeven aan de geadresseerde(n) van de petitie.
hier niet op duwen