Zwitserland: asielaanvraag van Kameroener wordt opnieuw onderzocht

Zwitserland: asielaanvraag van Kameroener wordt opnieuw onderzocht

Goed nieuws

Na internationale druk van o.a. Amnesty International accepteerde het Zwitserse migratiebureau op 19 maart een verzoek van de Kameroener Anatole Zali om zijn asielaanvraag opnieuw te onderzoeken. Hij wordt niet meer vastgehouden op de luchthaven van Zürich en verblijft in Zwitserland tot de overheid zich uitspreekt over zijn asielaanvraag.

Anatole Zali, die ervoor uitkomt homo te zijn, kwam op 3 februari naar Zwitserland. Hij diende een asielaanvraag in daar hij, omwille van zijn seksuele geaardheid, het risico liep op een celstraf als hij in Kameroen zou blijven. Op 14 februari besliste het Zwitserse migratiebureau dat Anatole Zali naar Kameroen moest terugkeren. Hij kreeg vijf dagen om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Hij had geen mogelijkheid om een advocaat te krijgen die door de staat betaald werd en moest de aanvraag tot beroep zelf indienen. Zijn aanvraag werd afgekeurd.

Zijn verzoek tot het herbekijken van zijn asielaanvraag werd ondersteund door Amnesty International. AI wees erop dat internationale wetten verbieden iemand uit te wijzen naar een land waar men het risico loopt op zware schendingen van de mensenrechten.

hier niet op duwen