Zaak Maleisische activiste gesloten

Zaak Maleisische activiste gesloten

Goed nieuws

"Ik wil Amnesty heel hartelijk bedanken voor alle brieven die naar de Maleisische regering zijn gestuurd, voor alle acties die er voor mij gevoerd zijn en voor de aandacht die er voor mijn zaak was."

Dat zei de Maleisische Maria Chin Abdullah kort nadat de politie had bekendgemaakt dat haar zaak is gesloten. Eind vorig jaar zat ze tweeënhalve week vast.

Veiligheidswet gebruikt om kritiek tegen te gaan

Abdullah werd op 18 november 2016 opgepakt op beschuldiging van ‘pogingen om activiteiten te ondernemen die schadelijk zijn voor de parlementaire democratie’. De beschuldiging volgde nadat ze een bijeenkomst had georganiseerd over vrije en eerlijke verkiezingen. Ze zat achttien dagen vast waarvan tien dagen in eenzame opsluiting. Na haar vrijlating ontving ze verschillende doodsbedreigingen.

In de Maleisische veiligheidswet is vastgelegd dat niemand gearresteerd mag worden vanwege ‘politieke activiteiten’ of ‘opvattingen’ en dat de wet alleen mag worden toegepast met betrekking tot de openbare orde en de nationale veiligheid. Het heeft er echter alle schijn van dat de arrestatie van Maria Abdullah bedoeld was om haar te intimideren en het zwijgen op te leggen.

Dat is niet gelukt. "We denken na over de volgende stappen die we gaan zetten. We zijn nog ver verwijderd van ons streven naar respect voor de mensenrechten en democratie in Maleisië, maar we zullen ons werk voortzetten", liet de mensenrechtenverdedigster weten.

hier niet op duwen