Wijziging transgenderwet grote stap in goede richting

Wijziging transgenderwet grote stap in goede richting

Goed nieuws

Amnesty International is opgetogen over de beslissing van de Ministerraad van 9 december om de wettelijke regels rond de erkenning van de genderidentiteit grondig te wijzigen.

De transgenderwet uit 2007 schendt de mensenrechten en het wetsontwerp dat in eerste lezing werd goedgekeurd, zal dat hopelijk wegwerken. 

Staatssecretaris Sleurs en Minister Geens geven in een gezamenlijk persbericht www.koengeens.be/news/2016/12/08/zelfbeschikking-centraal-in-nieuwe-transgenderwet twee krachtlijnen van de nieuwe wet: zelfbeschikking zal centraal komen te staan en de wet wordt volledig gedemedicaliseerd (dat wil zeggen: transgender personen worden niet meer als “zieken” behandeld). 

Daarmee zou de nieuwe wet tegemoetkomen aan de grootste bezorgdheden op het vlak van mensenrechten. De huidige wet voorziet immers in onaanvaardbare voorwaarden die onder meer leiden tot gedwongen sterilisatie en psychiatrische analyse. Voorts zou de procedure sneller worden en wordt er ook een opening gemaakt om de rechten van transgender kinderen te respecteren. 

Amnesty International publiceerde in 2014 een uitgebreid rapport over de mensenrechtenschendingen die transgenderpersonen ondergaan in Europese landen, waaronder België. 

 

De nieuwe wet lijkt een grote stap in de goede richting te worden en Amnesty is opgetogen haar steentje bij te hebben kunnen dragen om de bewustwording (https://www.aivl.be/nieuws/amnesty-vraagt-respect-voor-mensenrechten-in-transgenderwet) te vergroten. 

Uiteraard zit de duivel in de details en we zullen met grote zorg de tekst van het ontwerp bestuderen eens die beschikbaar wordt. Het persbericht van de regeringsleden laat bijvoorbeeld nog vragen onbeantwoord over de zin van de tussenkomst van een transgenderorganisatie, over de rol van het openbaar ministerie en over de behandeling van minderjarigen. 
Maar vandaag zijn we vooral tevreden met deze stap in de goede richting.

Hopelijk zal de tekst snel naar het Parlement kunnen gebracht worden voor verdere discussie en snelle verbetering van de Belgische behandeling van transgender personen.