Afbeelding
Week van de vrijwilliger
Uit de beweging

Week van de vrijwilliger

02 maart 2020

Het is de Week van de Vrijwilliger! Daarom zetten we enkele vrijwilligers in de kijker om hen te bedanken. Hun inzet en gedrevenheid zijn onbetaalbaar!

Afbeelding

Coördinator actiegroep Mechelen

"Mensenrechten zijn het fundament van een samenleving. Daar kan ik niet onverschillig over zijn. Het is een onrecht als iemand niet kan terugvallen op een aantal basisrechten, als dat gebeurt dan raakt mij dat erg diep. Ik hou erg veel van het gezegde “verander hetgeen waarmee je niet kan leven & leer leven met hetgeen je niet kan veranderen.” Door te vrijwilligen bij Amnesty probeer ik iets te veranderen aan de onrechtvaardigheid in de wereld, hoe klein deze verandering ook lijkt te zijn, ze kan toch een verschil maken.""Iemand proberen helpen die écht in de penarie zit, geeft een goed gevoel. Het heeft en geeft zin. Ik doe dit als radartje in de schrijfmachine die Amnesty International heet. Het schrijfproject Met Vrije Pen in de gevangenissen biedt deze kans ook aan mensen die zelf opgesloten zitten en heel wat rechten inleverden. Daarnaast bood het mij een inkijk in de leefwereld achter de hoge muren waar ik dagelijks voorbij fiets."⁣

Afbeelding

Briefschrijver project ‘Met Vrije Pen’

Afbeelding

Kantoorvrijwilliger supporter service & social media

"In de lagere school tijdens de les zedenleer vroeg de leerkracht welk wereldonderwerp het nauwst aan mijn hart lag. Ik antwoordde: "mensenrechten, omdat elk kind het recht zou moeten hebben om naar school te gaan.” In het zesde middelbaar hadden we de opdracht gekregen om één week bij een organisatie vrijwilligerswerk te doen in het kader van ons afstudeerproject. Mijn eerste keuze viel op Amnesty International, maar helaas wegens renovatiewerken in het kantoor, moest ik mijn ambitie om ooit vrijwilligerswerk te doen bij Amnesty, weer even opzij schuiven. 10 jaar later ben ik eindelijk bij Amnesty beland. Ik ben dankbaar dat ik eindelijk de kans kreeg om een steentje bij te dragen om op te komen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd!”

"Hallo mijn naam is Michael Sanchez en ik ben 1/3 van het coördinatorenteam van de jongerengroep in Antwerpen. Waarom ben ik bij Amnesty? Het antwoord op deze vraag is niet ver te zoeken... Ik ben iemand die van kinds af aan al voor mensen wou opkomen. Dit gevoel om onrechtvaardigheid bestrijden is sterk in mij aanwezig gebleven. Daarom wil ik samen met Amnesty en alles waar Amnesty voor staat de wereld een betere plek maken voor iedereen.”⁣ ⁣

Afbeelding

Coördinator jongerengroep Antwerpen

Afbeelding

Vrijwilliger genderteam

“Voor mij is het de normaalste zaak dat iedereen dezelfde mensenrechten geniet, ook met betrekking tot zijn of haar gender. Nochtans zou ik geen vrijwilliger zijn bij Amnesty als het effectief de normaalste zaak was. Rapporten lezen, lezingen geven, artikels schrijven: duiding blijft nodig. Vrijwilliger zijn bij Amnesty heeft mij niet alleen een bredere kijk gegeven op het onderwerp Gender & Mensenrechten maar ook doen inzien dat actie ondernemen noodzakelijk is. In België of daarbuiten, mensenrechten voor iedereen blijft nog steeds meer een droom dan de werkelijkheid.”

Ook zin in actie?

Lees ook

Meer nieuws